Home » Послуги » СЕРТИФІКАЦІЯ ISO

СЕРТИФІКАЦІЯ ISO

Baltum Büroo надає послуги з сертифікації за різними визнаними стандартами, що охоплюють такі сфери, як управління якістю, система управління інформаційною безпекою, система управління інформацією про конфіденційність, перекладацькі послуги, екологічний менеджмент, управління охороною праці та безпекою на виробництві та управління безпекою харчових продуктів.

Baltum Büroo не тільки розуміє потреби власників малого та середнього бізнесу, але й знаходиться в авангарді розробки стандартів систем менеджменту, які спеціально відповідають потребам невеликих організацій, визначаючи реалістичні та актуальні вимоги. Ці програми сертифіковані з використанням спеціального процесу сертифікації, який гарантує, що незалежна сертифікація є фінансово доступною для малих підприємств, без шкоди для якості або довіри до процесу сертифікації.

ISO 9001 – це всесвітньо визнаний стандарт для систем управління якістю (СУЯ).

Сертифікація за стандартом ISO 9001 може принести багато переваг організаціям, включаючи підвищення потенціалу прибутку, частки ринку, іміджу та довіри до бренду, а також скорочення ручної праці. Baltum Bureau є партнером з сертифікації, який надає послуги з оцінки систем менеджменту та сертифікації ISO організаціям по всьому світу. Він пропонує варіанти електронного навчання та онлайн-курси у віртуальному класі для навчання за стандартом ISO 9001, які проводяться у власному темпі учнів. Курси охоплюють різні теми, зокрема, “Ознайомлення”, “Впровадження”, “Внутрішній аудитор” та “Провідний аудитор”. Система управління якістю ISO 9001 впроваджується під керівництвом вищого керівництва і ґрунтується на детальному аналізі контексту, сильних і слабких сторін організації. За допомогою щорічних аудитів від Baltum Bureau організації можуть використовувати цикл “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій” для виявлення невідповідностей і досягнення постійного поліпшення якості. Сертифікація за стандартом ISO 9001 через Baltum Bureau може допомогти організаціям реагувати на мінливі вимоги до якості та підвищити операційну ефективність, гарантуючи, що в організації приймаються правильні рішення.

ISO 14001 – це міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи екологічного менеджменту (СЕМ).

Стандарт покликаний допомогти організаціям інтегрувати екологічну відповідальність у свої бізнес-операції та процеси.

Як партнер з сертифікації, Baltum Bureau пропонує послуги з оцінки систем менеджменту та сертифікації за ISO 14001 організаціям по всьому світу. Компанія довіряє стандартам ISO і допомагає бізнесу розвиватися. Baltum Bureau також пропонує навчальні курси, щоб допомогти організаціям зрозуміти вимоги та впровадження ISO 14001. Курси доступні у формі електронного навчання та онлайн-курсів у віртуальному класі, які можна проходити у власному темпі. Сертифікація за стандартом ISO 14001 заохочує організації до прийняття концепції життєвого циклу своїх продуктів і послуг та переходу до моделі циркулярної економіки.

Стандарт допомагає організаціям виявляти ризики екологічного менеджменту протягом усього життєвого циклу продукції та послуг, гарантуючи, що всі вимоги інтегровані в бізнес-процеси.

На закінчення, отримавши сертифікат ISO 14001 від Baltum Bureau, організації можуть продемонструвати свою прихильність до екологічної відповідальності і поліпшити свої екологічні показники шляхом впровадження ефективної системи екологічного менеджменту.

ISO 50001 – це глобальний стандарт енергетичного менеджменту, який встановлює енергетичну політику з конкретними цілями та процесами для їх досягнення.

Пройшовши сертифікацію за стандартом ISO 50001, компанії можуть продемонструвати свою прихильність цілям сталого розвитку.

Baltum Bureau – партнер з сертифікації, який надає послуги з оцінки систем менеджменту та сертифікації ISO організаціям по всьому світу. Вони впевнені в ISO і мають досвід у допомозі бізнесу розвиватися за допомогою якісної документації.

ISO 50001 містить вимоги до розробки системи енергоменеджменту, яка допоможе організаціям встановити цілі та завдання енергоменеджменту для досягнення їхньої політики енергоменеджменту та бізнес-потреб.

ISO 45001 – це міжнародний стандарт для систем управління охороною здоров’я та безпекою праці, покликаний захистити працівників і відвідувачів від нещасних випадків і захворювань, пов’язаних з роботою. Її стандарти були створені комітетом експертів з управління охороною здоров’я та безпекою праці і базуються на інших підходах до управління системами, включаючи ISO 9001 та ISO 14001.

У Baltum Buroo процес отримання сертифікації ISO 45001 складається з декількох етапів, включаючи заповнення форми заявки, аналіз документації (за необхідності), навчання та впровадження документації ISO, аудит документації та аудит системи менеджменту на місці.

Отримавши сертифікат ISO 45001 від Baltum Buroo, ваша компанія продемонструє свою прихильність до охорони праці та здоров’я і зможе створити комплексний підхід до управління охороною праці та здоров’я.

ISO 22301 – це міжнародний стандарт управління безперервністю бізнесу (BCM). Стандарт забезпечує практичну основу для створення та управління ефективною системою управління безперервністю бізнесу, щоб захистити організацію від широкого спектру потенційних загроз і збоїв. Сертифікація за стандартом ISO 22301 допомагає організаціям запобігати несподіваним і руйнівним інцидентам, готуватися до них, реагувати на них і відновлюватися після них, а також забезпечувати безперервність надання продуктів і послуг після настання таких подій.

Отримавши сертифікат ISO 22301, організації можуть збільшити свої активи, прибутковість, конкурентоспроможність, оборот і репутацію, а також захистити цінність свого бренду і залучити нові бізнеси, клієнтів і замовників.

Якщо ви хочете дізнатися більше про ISO 22301, ви можете пройти курс, який навчає основам системи BCM та вимогам ISO 22301. Курс надає знання та практичні навички з розробки, впровадження, управління та аудиту системи ОБФ, а також оцінки результатів аудиту, написання стислих аудиторських звітів та проведення вступних, заключних і подальших аудиторських зустрічей.

Таким чином, сертифікація за стандартом ISO 22301 є важливим кроком для організацій, які прагнуть покращити управління безперервністю бізнесу та забезпечити безперервність своєї діяльності в умовах непередбачуваних подій. Орган сертифікації Baltum Buroo може допомогти організаціям у цьому процесі, надаючи необхідні послуги з сертифікації.

ISO 37001 – це міжнародний стандарт для систем управління протидії хабарництву, опублікований у 2016 році. Він покликаний допомогти організаціям у впровадженні та підтримці заходів із запобігання, виявлення та протидії хабарництву в організації та її господарській діяльності.

Для того, щоб отримати сертифікацію ISO 37001, організації повинні запланувати аудит в органі сертифікації, який може перевірити бізнес на відповідність стандартам. Орган сертифікації, такий як Baltum Buroo, проведе аудит, щоб підтвердити відповідність організації стандартам ISO 37001.

Сертифікація за стандартом ISO 37001 – це гнучкий інструмент, який може бути адаптований будь-якою організацією, незалежно від типу бізнесу чи ризику хабарництва. Отримання сертифікації демонструє зусилля організації щодо контролю ризиків хабарництва та корупції, що має вирішальне значення для захисту репутації та цінності бренду організації.

Отримання сертифікації ISO 37001 має кілька переваг. Це підвищує довіру до організації та надає їй конкурентну перевагу, оскільки ефективна система протидії хабарництву підвищує прозорість і доброчесність, що призводить до покращення іміджу на ринку. Крім того, це може зменшити витрати на втручання, оскільки сертифікація демонструє, що організація має систему запобігання та протидії хабарництву.

IATF 16949 – це стандарт управління якістю та технічна специфікація для автомобільної промисловості. Він базується на стандарті ISO 9001 і є мінімальною вимогою для постачальників автомобільної продукції, щоб продемонструвати тверду прихильність до якості. Стандарт був спільно розроблений Міжнародною автомобільною цільовою групою (IATF) і поданий до Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) для затвердження та публікації.

Процес сертифікації за стандартом IATF 16949 відбувається у два етапи: Етап 1 та Етап 2.

Етап 1 передбачає перевірку готовності та виявлення слабких місць, тоді як етап 2 – це власне сертифікаційний аудит.

На закінчення, отримання сертифікації IATF 16949 може допомогти організаціям у створенні системи управління якістю, яка демонструє їхню прихильність до якості, особливо в автомобільному секторі.

Baltum Buroo є надійним органом сертифікації, який може допомогти організаціям отримати сертифікат IATF 16949 завдяки своєму суворому процесу оцінювання.

ISO 41001 – це сертифікація, яка демонструє прихильність організації до надання послідовних послуг з управління об’єктами та покращення здоров’я і благополуччя своїх працівників.

Отримавши сертифікат ISO 41001, організації можуть продемонструвати своїм клієнтам і зацікавленим сторонам, що вони прагнуть до створення додаткової цінності через свої практики управління об’єктами.

Сертифікація за стандартом ISO 41001 може принести організаціям численні переваги, включаючи покращення охорони здоров’я та безпеки працівників, підвищення продуктивності, підвищення ефективності та результативності систем управління об’єктами, а також покращення комунікації на всіх рівнях. Встановлюючи загальний підхід і набір процесів, сертифікація за ISO 41001 може допомогти організаціям досягти узгодженості в наданні послуг з управління експлуатацією об’єктів, що може призвести до значної економії коштів і підвищення ефективності.

Загалом, отримання сертифікації ISO 41001 є важливим кроком для організацій, які хочуть продемонструвати найкращі практики в управлінні об’єктами та показати свою прихильність до надання послідовних, високоякісних послуг.

ISO 26000 – це міжнародний стандарт, що стосується соціальної відповідальності бізнесу та організацій. Він містить рекомендації щодо того, як організації можуть діяти соціально відповідально, і охоплює низку питань, таких як права людини, трудові практики, навколишнє середовище, чесні операційні практики, питання споживачів та залучення громадськості. Однак важливо зазначити, що ISO 26000 не є стандартом, що підлягає сертифікації, як ISO 14001 або ISO 9001, і не призначений для використання в цілях сертифікації.

Стандарт ISO 26000 визначає сім основних тем, які охоплюють питання, що їх організаціям необхідно вирішувати для того, щоб діяти соціально відповідально. Ці питання визначені кожною організацією як актуальні та важливі для їхніх зацікавлених сторін.

ISO 28000 – це міжнародний стандарт, який надає всеосяжний набір правил для систем управління безпекою в ланцюгу поставок. Сертифікація за стандартом ISO 28000 демонструє, що компанія впровадила заходи для підвищення надійності та безпеки ланцюга поставок, зниження ризиків безпеки, таких як крадіжки або злочинні інциденти, а також створила систему управління безпекою (СУБ), яка забезпечує достатній рівень управління та контролю безпеки та загроз з боку логістичних операцій та партнерів по ланцюгу поставок. Отримавши сертифікат ISO 28000, компанія може надати надійні докази безпечності свого ланцюга постачання та прихильності до постійного вдосконалення.

Сертифікація на відповідність стандарту ISO 28000 таким органом сертифікації, як Baltum Buroo, може продемонструвати, що компанія є активом організації та надійним експертом в управлінні безпекою. Стандарт дозволяє компаніям отримати додаткову синергію, включивши свою систему управління безпекою в стратегію інтегрованої системи менеджменту.

ISO 31000 – це міжнародний стандарт, який надає рекомендації щодо управління ризиками в будь-якій сфері бізнесу.

Стандарт містить вказівки щодо принципів, структури управління ризиками та процесу управління ризиками. Він може бути застосований до організацій усіх розмірів і типів, які прагнуть інтегрувати управління ризиками у свою діяльність.

Хоча сам стандарт ISO 31000 не може бути використаний для цілей сертифікації, він забезпечує керівництво для програм внутрішнього та зовнішнього аудиту.

З точки зору процесу сертифікації, типовий підхід може включати розробку таких документів, як посібник з системи менеджменту, процедури, політики, цілі та форми, а також проведення тренінгів з підвищення обізнаності щодо ISO для вищого керівництва та персоналу.

Після сертифікації організації можуть просувати свої досягнення, вивішуючи свій сертифікат на видному місці та присвячуючи сторінку на своєму веб-сайті своїй системі менеджменту та її сертифікації.