Home » Servicii » Certificare IT

Certificare IT

Echipa noastră Baltum Bureau, împreună cu partenerii noștri, vă poate ajuta în materie de certificare IT.

Certificarea ISO 27001 este un standard recunoscut la scară largă pentru sistemele de management al securității informațiilor (SMSI). Certificarea demonstrează angajamentul unei organizații de a menține confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor sale.

Baltum Buroo este un organism de certificare care oferă certificare ISO 27001 organizațiilor.

Pentru a obține certificarea ISO 27001, o organizație trebuie să parcurgă o serie de etape, inclusiv să redacteze documentația necesară și să implementeze procesele și controalele de securitate, să efectueze un audit intern, să efectueze o analiză a managementului și să rezolve orice neconformitate.

Procesul de certificare implică o evaluare cuprinzătoare a SMSI al unei organizații, inclusiv a politicilor, procedurilor și controalelor sale, pentru a se asigura că acesta îndeplinește cerințele stabilite în standard. Procesul de audit poate fi un efort complex și consumator de timp, dar înțelegerea procesului poate ajuta organizațiile să se pregătească pentru un audit de succes și să reducă stresul din timpul procesului.

Certificarea ISO 27001 oferă mai multe beneficii organizațiilor. Aceasta contribuie la îmbunătățirea securității informațiilor sensibile, la creșterea încrederii clienților și partenerilor de afaceri și la reducerea riscului de încălcare a securității datelor și de atacuri cibernetice. De asemenea, oferă un cadru pentru ca organizațiile să își gestioneze riscurile de securitate a informațiilor și să își îmbunătățească în mod continuu poziția de securitate.

În concluzie, certificarea ISO 27001 este un instrument important pentru ca organizațiile să își demonstreze angajamentul față de securitatea informațiilor. Lucrând cu un organism de certificare precum Baltum Buroo, organizațiile pot obține certificarea și beneficiile care vin odată cu aceasta.

ISO 27701 este un standard care oferă orientări pentru gestionarea și prelucrarea informațiilor de identificare personală (PII). Este o extensie a sistemului utilizat pe scară largă

ISO 27001 pentru sistemele de management al securității informațiilor (ISMS) și ajută la reducerea diferențelor dintre confidențialitate și securitate. Standardul este menit să ofere un punct de integrare între protecția vieții private și gestionarea informațiilor cu caracter personal în cadrul organizațiilor. Standardul abordează în mod specific cerințele prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), dar permite, de asemenea, organizațiilor să încorporeze în sistemul lor de gestionare a informațiilor privind confidențialitatea (PIMS) și alte legi, reglementări și cerințe în materie de confidențialitate. Punerea în aplicare a unui PIMS utilizând ISO 27701 poate ajuta organizațiile să demonstreze un management eficient al datelor de confidențialitate și să ofere un cadru pentru protecția confidențialității.

Există multe beneficii potențiale ale unui PIMS robust, inclusiv consolidarea încrederii cu părțile interesate, asigurarea transparenței, clarificarea rolurilor și responsabilităților, sprijinirea conformității cu reglementările privind confidențialitatea și reducerea complexității prin integrarea cu ISO 27001.

Procesul de obținere a certificării ISO 27701 implică, în general, completarea unui formular de cerere pentru o ofertă oficială, primirea unei oferte semnate și pregătirea pentru audit.

După certificare, veți primi un certificat valabil timp de trei ani, iar organismul de certificare vă va vizita în mod regulat pentru a se asigura că sistemul dumneavoastră rămâne conform și continuă să se îmbunătățească.

ISO/IEC 20000-1 este un standard pentru managementul serviciilor IT (ITSM) care oferă o abordare cuprinzătoare a proceselor pentru ca organizațiile să furnizeze în mod eficient servicii IT de calitate.

Prin obținerea certificării ISO/IEC 20000-1, organizațiile își pot demonstra angajamentul de a furniza servicii de calitate și arată că sunt o organizație agilă, care răspunde la mediul în schimbare al furnizării de servicii. În plus, certificarea ISO/IEC 20000 este structural aliniată cu alte standarde de sisteme de management, ceea ce facilitează organizațiilor respectarea unor standarde și reglementări similare. De fapt, organizațiile guvernamentale, militare și de sănătate au început să impună certificarea ISO/IEC 20000 pentru furnizorii de servicii IT.

Standardul ISO/CEI 20000-1 specifică cerințele pentru ca o organizație să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească în mod continuu un sistem de management al serviciilor (SMS).

În concluzie, certificarea ISO/IEC 20000-1 oferă numeroase beneficii organizațiilor în ceea ce privește demonstrarea angajamentului lor față de furnizarea de servicii IT de calitate și facilitarea respectării standardelor și reglementărilor similare.

Dacă organizația dumneavoastră este interesată să obțină certificarea ISO/IEC 20000-1, luați în considerare posibilitatea de a lucra cu un organism de certificare precum Baltum Buroo.

ISO/IEC 29110 este o serie de standarde și ghiduri internaționale care au fost elaborate în principal pentru a oferi o foaie de parcurs pentru entitățile foarte mici (VSE) care dezvoltă sisteme sau software.

Seria ISO/CEI 29110 constă în patru profiluri (Entry, Basic, Intermediate și Advanced) care ghidează VSE-urile în procesul de dezvoltare software, de la start-up-uri la adulți. Seria oferă o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru VSE, care acoperă toate etapele ciclului de viață al dezvoltării de software, inclusiv analiza cerințelor, proiectarea, codificarea, testarea și întreținerea.

Documentul ISO/IEC TR 29110-1:2016 oferă o introducere la principalele concepte necesare pentru a înțelege și a utiliza seria ISO/IEC 29110 și explică caracteristicile și cerințele unei VSE, precum și justificarea profilurilor, documentelor, standardelor și ghidurilor specifice VSE. Această serie nu este menită să excludă sau să descurajeze utilizarea sa de către organizații mai mari decât VSE-urile.