Home » Servicii » CERTIFICARE ISO

CERTIFICARE ISO

Baltum Büroo oferă servicii de certificare pentru o varietate de standarde recunoscute, acoperind domenii cum ar fi managementul calității, sistemul de management al securității informațiilor, sistemul de management al confidențialității informațiilor, servicii de traducere, managementul mediului, managementul sănătății și securității ocupaționale și managementul siguranței alimentare.

Baltum Büroo nu numai că înțelege nevoile proprietarilor de întreprinderi mici și mijlocii, dar a fost în prima linie a dezvoltării standardelor de sisteme de management care se adresează în mod specific nevoilor organizațiilor de dimensiuni mai mici, specificând cerințe realiste și relevante. Aceste programe sunt certificate prin intermediul unui proces de certificare personalizat care asigură că certificarea independentă este la îndemâna financiară a întreprinderilor de dimensiuni mai mici, fără a compromite calitatea sau credibilitatea procesului de certificare.

ISO 9001 este un standard recunoscut la nivel mondial pentru sistemele de management al calității (QMS).

Certificarea pentru ISO 9001 poate aduce multe beneficii organizațiilor, inclusiv un potențial de profit îmbunătățit, o cotă de piață, imaginea de marcă și credibilitatea și reducerea muncii manuale. Baltum Bureau este un partener de certificare care oferă servicii de evaluare a sistemelor de management și de certificare ISO pentru organizații din întreaga lume. Oferă opțiuni de e-learning și cursuri online de clasă virtuală pentru formarea ISO 9001, livrate în ritmul propriu al cursanților. Cursurile acoperă diferite subiecte, inclusiv conștientizare, implementare, auditor intern și auditor principal. Sistemul de management al calității ISO 9001 este condus de managerii de rang înalt și se bazează pe o analiză detaliată a contextului, a punctelor tari și a punctelor slabe ale organizației. Cu ajutorul auditurilor anuale de la Baltum Bureau, organizațiile pot utiliza ciclul Planificare-Facere-Verificare-Acțiune pentru a identifica neconformitățile și pentru a obține o îmbunătățire continuă a calității. Certificarea ISO 9001 prin intermediul Baltum Bureau poate ajuta organizațiile să răspundă la cerințele de calitate în schimbare și să îmbunătățească eficiența operațională, asigurându-se că se iau deciziile corecte pentru organizație.

ISO 14001 este un standard internațional care definește cerințele pentru un sistem de management de mediu (EMS).

Standardul este conceput pentru a ajuta organizațiile să integreze responsabilitățile de mediu în operațiunile și procesele lor de afaceri.

În calitate de partener de certificare, Baltum Bureau oferă servicii de evaluare a sistemelor de management și de certificare ISO 14001 pentru organizații din întreaga lume. Compania are încredere în standardele ISO și a ajutat întreprinderile să se dezvolte. Baltum Bureau oferă, de asemenea, cursuri de formare pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă cerințele și punerea în aplicare a ISO 14001. Cursurile sunt disponibile sub formă de opțiuni de e-learning și cursuri online în clasă virtuală, care pot fi absolvite în ritmul propriu al cursantului. Certificarea conform ISO 14001 încurajează organizațiile să adopte o viziune asupra ciclului de viață al produselor și serviciilor lor și să treacă la un model de economie circulară.

Standardul ajută organizațiile să identifice riscurile legate de managementul de mediu pe tot parcursul ciclului de viață al produselor și serviciilor, asigurându-se că toate cerințele sunt integrate în procesele de afaceri.

În concluzie, prin obținerea certificării ISO 14001 de la Baltum Bureau, organizațiile își pot demonstra angajamentul față de responsabilitatea față de mediu și își pot îmbunătăți performanța de mediu prin implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

ISO 50001 este un standard global pentru managementul energiei, care stabilește o politică energetică cu obiective și procese specifice pentru a le atinge.

Prin obținerea certificării ISO 50001, companiile își pot demonstra angajamentul față de obiectivele de sustenabilitate.

Baltum Bureau este un partener de certificare care oferă servicii de evaluare a sistemelor de management și de certificare ISO pentru organizații din întreaga lume. Aceștia sunt încrezători în ISO și au experiență în a ajuta la dezvoltarea afacerilor cu documentație de calitate.

ISO 50001 prevede cerințe pentru a dezvolta un cadru pentru managementul energiei, care va ajuta organizațiile să stabilească obiective și ținte de management energetic pentru a-și atinge politica de management energetic și nevoile de afaceri.

ISO 45001 este un standard internațional pentru sistemele de management al sănătății și securității la locul de muncă, conceput pentru a proteja angajații și vizitatorii împotriva accidentelor și bolilor profesionale. Standardele sale au fost create de un comitet de experți în managementul sănătății și securității și se bazează pe alte abordări ale sistemului de management, inclusiv ISO 9001 și ISO 14001.

La Baltum Buroo, procesul de obținere a certificării ISO 45001 implică mai multe etape, inclusiv completarea unui formular de cerere, analiza documentației (dacă este necesar), formarea și implementarea documentației ISO, un audit al documentației și un audit al sistemului de management la fața locului.

Prin obținerea certificării ISO 45001 de la Baltum Buroo, compania dvs. își va demonstra angajamentul față de sănătatea și securitatea la locul de muncă și va putea crea o abordare cuprinzătoare a managementului sănătății și securității.

ISO 22301 este standardul internațional pentru managementul continuității activității (BCM). Standardul oferă un cadru practic pentru crearea și gestionarea unui sistem eficient de management al continuității activității, pentru a proteja o organizație de o gamă largă de amenințări și întreruperi potențiale. Certificarea ISO 22301 ajută organizațiile să prevină, să se pregătească, să răspundă și să se recupereze în urma unor incidente neașteptate și perturbatoare și să asigure continuitatea furnizării de produse și servicii după producerea unor astfel de evenimente.

Prin obținerea certificării ISO 22301, organizațiile își pot spori activele, profitabilitatea, vandabilitatea, cifra de afaceri și reputația, precum și protejarea valorii mărcii și câștigarea de noi afaceri, clienți și clienți.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ISO 22301, puteți urma un curs care vă învață elementele de bază ale unui sistem BCM și cerințele ISO 22301. Cursul oferă cunoștințe și instruire practică pentru a dezvolta, implementa, gestiona și audita un sistem BCM, precum și pentru a evalua constatările auditului, a redacta rapoarte de audit succinte și a conduce ședințe de deschidere, închidere și monitorizare a auditului.

În concluzie, certificarea ISO 22301 este un pas important pentru organizațiile care doresc să își îmbunătățească managementul continuității activității și să asigure continuarea operațiunilor lor în fața unor evenimente perturbatoare. Organismul de certificare Baltum Buroo poate ajuta organizațiile în acest proces prin furnizarea serviciilor de certificare necesare.

ISO 37001 este un standard internațional pentru sistemele de management anti-mită, publicat în 2016. Acesta este conceput pentru a ajuta organizațiile să implementeze și să mențină măsuri de prevenire, detectare și combatere a mitei în cadrul organizației și al activităților sale comerciale.

Pentru a obține certificarea ISO 37001, organizațiile trebuie să programeze un audit cu un organism de certificare care poate verifica activitatea pentru a asigura conformitatea cu standardele. Organismul de certificare, cum ar fi Baltum Buroo, va efectua un audit pentru a confirma conformitatea organizației cu standardele ISO 37001.

Certificarea ISO 37001 este un instrument flexibil care poate fi adaptat de orice organizație, indiferent de tipul de activitate sau de riscul de corupție. Obținerea certificării demonstrează eforturile depuse de o organizație pentru a controla riscurile de mită și corupție, ceea ce este esențial pentru a asigura reputația și valoarea mărcii organizației.

Obținerea certificării ISO 37001 prezintă mai multe beneficii. Oferă credibilitate și un avantaj competitiv organizației, deoarece un sistem eficient de gestionare a luptei împotriva mitei sporește transparența și integritatea, ceea ce duce la o imagine îmbunătățită pe piață. În plus, aceasta poate reduce costul intervenției, deoarece certificarea demonstrează că organizația are un sistem de prevenire și combatere a mitei.

IATF 16949 este un standard de management al calității și o specificație tehnică specifică industriei auto. Acesta se bazează pe ISO 9001 și reprezintă o cerință minimă pentru ca furnizorii de automobile să demonstreze un angajament solid față de calitate. Standardul a fost elaborat în comun de către International Automotive Task Force (IATF) și înaintat Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) pentru aprobare și publicare.

Procesul de certificare IATF 16949 se desfășoară în două etape: Etapa 1 și Etapa 2.

Auditul din etapa 1 implică o verificare a pregătirii și identificarea zonelor slabe, în timp ce etapa 2 este auditul de certificare propriu-zis.

În concluzie, obținerea certificării IATF 16949 poate ajuta organizațiile să creeze un sistem de management al calității care să demonstreze angajamentul lor față de calitate, în special în sectorul auto.

Baltum Buroo este un organism de certificare de încredere care poate ajuta organizațiile să obțină certificarea IATF 16949 prin procesul său riguros de evaluare.

ISO 41001 este o certificare care demonstrează angajamentul unei organizații de a furniza servicii coerente de gestionare a instalațiilor și de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea forței de muncă.

Prin obținerea certificării ISO 41001, organizațiile pot arăta clienților și părților interesate că se angajează să adauge valoare prin practicile lor de gestionare a instalațiilor.

Certificarea ISO 41001 poate aduce numeroase beneficii organizațiilor, inclusiv îmbunătățirea sănătății și siguranței forței de muncă, creșterea productivității, creșterea eficacității și eficienței sistemelor de management al instalațiilor și o mai bună comunicare la toate nivelurile. Prin stabilirea unei abordări comune și a unui set de procese, certificarea ISO 41001 poate ajuta organizațiile să obțină coerență în serviciile de gestionare a facilităților, ceea ce poate duce la economii semnificative de costuri și la îmbunătățiri ale eficienței.

În general, obținerea certificării ISO 41001 este un pas important pentru organizațiile care doresc să demonstreze cele mai bune practici în managementul instalațiilor și să își arate angajamentul de a furniza servicii consecvente și de înaltă calitate.

ISO 26000 este un standard internațional referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor și organizațiilor. Acesta oferă îndrumări cu privire la modul în care organizațiile pot funcționa într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și acoperă o serie de aspecte, cum ar fi drepturile omului, practicile de muncă, mediul înconjurător, practicile de exploatare echitabile, problemele consumatorilor și implicarea în comunitate. Cu toate acestea, este important de reținut că ISO 26000 nu este un standard care poate fi certificat, precum ISO 14001 sau ISO 9001, și nu este destinat să fie utilizat în scopul certificării.

Standardul ISO 26000 definește șapte subiecte de bază care cuprind aspectele pe care organizațiile trebuie să le abordeze pentru a funcționa într-un mod responsabil din punct de vedere social. Aceste aspecte sunt identificate de fiecare organizație ca fiind relevante și semnificative pentru părțile interesate.

ISO 28000 este un standard internațional care oferă un set cuprinzător de reguli pentru sistemele de management al securității în lanțul de aprovizionare. Certificarea ISO 28000 demonstrează că o companie a implementat măsuri pentru a îmbunătăți fiabilitatea și securitatea lanțului de aprovizionare, pentru a reduce riscurile de securitate, cum ar fi furtul sau incidentele criminale, și pentru a stabili un sistem de management al securității (SMS) care să asigure un management și un control suficient al securității și al amenințărilor din partea operațiunilor logistice și a partenerilor din lanțul de aprovizionare. Prin obținerea unui certificat ISO 28000, o companie poate furniza dovezi fiabile ale lanțului său de aprovizionare sigur și ale angajamentului său de îmbunătățire continuă.

Certificarea în conformitate cu standardul ISO 28000 de către un organism de certificare precum Baltum Buroo poate demonstra că firma este un avantaj pentru organizație și un expert de încredere în managementul securității. Standardul permite companiilor să beneficieze de sinergii suplimentare prin încorporarea sistemului lor de management al securității într-o strategie de sistem de management integrat.

ISO 31000 este un standard internațional care oferă orientări privind gestionarea riscurilor în orice activitate comercială.

Standardul oferă orientări privind principiile, un cadru de gestionare a riscurilor și procesul de gestionare a riscurilor. Acesta se aplică organizațiilor de toate dimensiunile și tipurile care urmăresc să integreze managementul riscului în operațiunile lor.

Deși ISO 31000 nu poate fi utilizată în sine în scopul certificării, ea oferă orientări pentru programele de audit intern sau extern.

În ceea ce privește procesul de certificare, o abordare tipică ar putea implica elaborarea de documente, cum ar fi un manual al sistemului de management, proceduri, politici, obiective și formulare, precum și desfășurarea de cursuri de sensibilizare ISO pentru conducerea superioară și pentru personal.

Odată certificate, organizațiile își pot promova realizările prin afișarea certificatului într-un loc vizibil și prin dedicarea unei pagini pe site-ul lor web sistemului de management și certificării acestuia.