Home » Certificare ISO

Certificare ISO

Baltum Büroo oferă servicii de certificare pentru o varietate de standarde recunoscute, acoperind domenii cum ar fi managementul calității, sistemul de management al securității informațiilor, sistemul de management al confidențialității informațiilor, servicii de traducere, managementul mediului, managementul sănătății și securității ocupaționale și managementul siguranței alimentare.

Baltum Büroo nu numai că înțelege nevoile proprietarilor de întreprinderi mici și mijlocii, dar a fost în prima linie a dezvoltării standardelor de sisteme de management care se adresează în mod specific nevoilor organizațiilor de dimensiuni mai mici, specificând cerințe realiste și relevante. Aceste programe sunt certificate prin intermediul unui proces de certificare personalizat care asigură că certificarea independentă este la îndemâna financiară a întreprinderilor de dimensiuni mai mici, fără a compromite calitatea sau credibilitatea procesului de certificare.

De ce să certificăm

Nu toate companiile sunt create la fel, prin urmare nu au aceleași nevoi atunci când vine vorba de obținerea certificării ISO. Dacă sunteți interesat să obțineți certificarea ISO, ar trebui să angajați un consultant sau o companie care să adapteze planul ISO la nevoile dvs. pentru a vă asigura că firma dvs. va avea cele mai bune rezultate după procesul de certificare. Odată ce întreprinderile își obțin certificarea ISO, ele văd rezultate pozitive, iată doar câteva dintre acestea. Întreprinderile care investesc în obținerea certificării ISO pot beneficia enorm de pe urma îndeplinirii cerințelor clienților, având posibilitatea de a participa la licitații pentru contracte guvernamentale, de a îmbunătăți calitatea produselor companiei, de a spori satisfacția clienților, de a crește veniturile și de a obține noi clienți, de a reduce costurile, de a îmbunătăți coerența operațiunilor, de a obține recunoașterea internațională a calității și de a reduce costurile.

Standardul ISO 9001 oferă un șablon eficient pentru a vă conduce afacerea într-un mod eficient și eficace, asigurându-vă că dispuneți de un set de măsuri la nivelul întregii întreprinderi, care sunt clar înțelese de toată lumea.

Standardul ISO 14001:2015, recunoscut la nivel internațional, impune organizațiilor să își evalueze impactul asupra mediului, să își definească obiectivele, să implementeze un sistem de mediu eficient care să conducă la îmbunătățirea continuă și să își monitorizeze performanța.

Utilizarea eficientă a energiei ajută organizațiile să economisească bani, contribuind totodată la conservarea resurselor și la combaterea schimbărilor climatice. ISO 50001 sprijină organizațiile din toate sectoarele să utilizeze energia mai eficient, prin dezvoltarea unui sistem de management al energiei (EnMS).

Familia de standarde ISO/IEC 27000 ajută organizațiile să mențină în siguranță activele informaționale.

Utilizarea acestei familii de standarde va ajuta organizația dumneavoastră să gestioneze securitatea activelor, cum ar fi informațiile financiare, proprietatea intelectuală, detaliile angajaților sau informațiile care vă sunt încredințate de către terți.

ISO/IEC 27001 este cel mai cunoscut standard din familia celor care prevăd cerințe pentru un sistem de management al securității informațiilor (SMSI).

Mai mult

ISO 45001 este un cadru pentru un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (ohs) și face parte din seria de standarde ISO 45001 (uneori identificat în mod incorect ca fiind ISO 18000), împreună cu OHSAS 18002. Acesta vă poate ajuta să puneți în aplicare politicile, procedurile și controalele necesare pentru ca organizația dumneavoastră să obțină cele mai bune condiții de muncă și de sănătate și siguranță la locul de muncă, în conformitate cu cele mai bune practici recunoscute la nivel internațional.

ISO 22301 este standardul internațional pentru managementul continuității activității (BCM). Standardul oferă un cadru practic pentru crearea și gestionarea unui sistem eficient de management al continuității activității, pentru a proteja o organizație de o gamă largă de amenințări și întreruperi potențiale.

ISO 37001 este un standard internațional pentru sistemele de management anti-mită, publicat în 2016. Acesta este conceput pentru a ajuta organizațiile să implementeze și să mențină măsuri de prevenire, detectare și combatere a mitei în cadrul organizației și al activităților sale comerciale.

IATF 16949 este un standard de management al calității și o specificație tehnică specifică industriei auto. Acesta se bazează pe ISO 9001 și reprezintă o cerință minimă pentru ca furnizorii de automobile să demonstreze un angajament solid față de calitate. Standardul a fost elaborat în comun de către International Automotive Task Force (IATF) și înaintat Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) pentru aprobare și publicare.

ISO 41001 este o certificare care demonstrează angajamentul unei organizații de a furniza servicii coerente de gestionare a instalațiilor și de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea forței de muncă. Prin obținerea certificării ISO 41001, organizațiile pot arăta clienților și părților interesate că se angajează să adauge valoare prin practicile lor de gestionare a instalațiilor.

ISO 26000 este un standard internațional referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor și organizațiilor. Acesta oferă îndrumări cu privire la modul în care organizațiile pot funcționa într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și acoperă o serie de aspecte, cum ar fi drepturile omului, practicile de muncă, mediul înconjurător, practicile de exploatare echitabile, problemele consumatorilor și implicarea în comunitate. Cu toate acestea, este important de reținut că ISO 26000 nu este un standard care poate fi certificat, precum ISO 14001 sau ISO 9001, și nu este destinat să fie utilizat în scopul certificării.

ISO 28000 este un standard internațional care oferă un set cuprinzător de reguli pentru sistemele de management al securității în lanțul de aprovizionare. Certificarea ISO 28000 demonstrează că o companie a implementat măsuri pentru a îmbunătăți fiabilitatea și securitatea lanțului de aprovizionare, pentru a reduce riscurile de securitate, cum ar fi furtul sau incidentele criminale, și pentru a stabili un sistem de management al securității (SMS) care să asigure un management și un control suficient al securității și al amenințărilor din partea operațiunilor logistice și a partenerilor din lanțul de aprovizionare.

ISO 31000 este un standard internațional care oferă orientări privind gestionarea riscurilor în orice activitate comercială. Standardul oferă orientări privind principiile, un cadru de gestionare a riscurilor și procesul de gestionare a riscurilor. Acesta se aplică organizațiilor de toate dimensiunile și tipurile care urmăresc să integreze managementul riscului în operațiunile lor.

Familia de standarde internaționale ISO 22000 se referă la managementul siguranței alimentelor.

Consecințele alimentelor nesigure pot fi grave, iar standardele ISO de management al siguranței alimentelor ajută organizațiile să identifice și să controleze pericolele legate de siguranța alimentelor. Deoarece multe dintre produsele alimentare actuale traversează în mod repetat granițele naționale, sunt necesare standarde internaționale pentru a asigura siguranța lanțului global de aprovizionare cu alimente.

ISO 17100:2015 prevede cerințe pentru procesele de bază, resursele și alte aspecte necesare pentru furnizarea unui serviciu de traducere de calitate care să respecte specificațiile aplicabile.

Aplicarea ISO 17100:2015 oferă, de asemenea, mijloacele prin care un furnizor de servicii de traducere (TSP) poate demonstra conformitatea serviciilor de traducere specificate cu ISO 17100:2015 și capacitatea proceselor și resurselor sale de a furniza un serviciu de traducere care să respecte specificațiile clientului și alte specificații aplicabile.

Mai mult

ISO 18841 este un standard internațional care prevede cerințe de bază pentru furnizarea de servicii de interpretare, inclusiv calificările și competențele interpreților, precum și recomandări de bune practici.

ISO 18587 este un standard internațional care prevede cerințe pentru post-editarea completă a traducerilor automate și competențele post-editorilor. Standardul este destinat să fie utilizat de furnizorii de servicii de traducere (TSP), de clienții acestora și de post-editori și se aplică numai conținutului procesat de sistemele de traducere automată (MT).

Certificarea ISO 13485 este un standard de sistem de management al calității (QMS) pentru industria dispozitivelor medicale, dezvoltat special pentru fabricarea dispozitivelor medicale. Standardul se bazează pe abordarea modelului de proces ISO 9001 și oferă un cadru pentru gestionarea producției de dispozitive medicale.

ISO 13485 este utilizat de organizațiile implicate în proiectarea, producția, instalarea și întreținerea dispozitivelor medicale și a serviciilor conexe și poate fi utilizat, de asemenea, de părți interne și externe, cum ar fi organismele de certificare, în timpul proceselor de audit.

ISO 14155 este un standard internațional care prevede specificațiile și cerințele generale pentru investigațiile clinice. Standardul este menit să protejeze drepturile, siguranța și bunăstarea subiecților umani și să asigure desfășurarea științifică a investigațiilor clinice și credibilitatea rezultatelor.

ISO 21001 este un standard internațional pentru sistemele de management al organizațiilor educaționale (EOMS). Standardul oferă un cadru pentru organizațiile care oferă produse și servicii educaționale pentru a-și gestiona procesele și a asigura calitatea.

ISO 29990 este un standard de sistem de management al calității pentru furnizorii de servicii de educație și formare profesională. Acesta a fost creat pentru a promova calitatea în sistemul de educație informală și pentru a oferi un punct de referință comun atât pentru furnizorii de servicii de învățare (LSP), cât și pentru cursanți. Standardul prevede cerințe de bază pentru furnizorii de servicii de învățare în domeniul educației și formării non-formale și a fost revizuit prin ISO 21001:2018 și ISO 29993:2017. Scopul său este de a asigura și de a compara calitatea educației prin oferirea unui standard modern și certificabil.

Certificarea ISO 22483 este un standard al sistemului de management al calității pentru industria turismului și a hotelurilor. Acesta oferă orientări și politici pentru ca industria să se asigure că hotelurile îndeplinesc cerințele de calitate în domenii precum personalul, serviciile, evenimentele, siguranța și securitatea, întreținerea, curățenia, gestionarea aprovizionării și satisfacția clienților.

Certificarea EN 15838 este o certificare a sistemului de management al calității care este emisă de organisme de certificare independente și acreditate. Certificatul garantează că o companie a implementat, documentat și menținut un sistem de management de înaltă calitate pentru serviciile de contact cu clienții. Această certificare devine din ce în ce mai mult o necesitate pentru companiile care oferă servicii de contact cu clienții, deoarece demonstrează angajamentul lor de a oferi experiențe de top pentru clienți.

ISO 27701 este un standard care oferă orientări pentru gestionarea și prelucrarea informațiilor de identificare personală (PII). Este o extensie a standardului ISO 27001, utilizat pe scară largă pentru sistemele de management al securității informațiilor (ISMS), și ajută la reducerea diferențelor dintre confidențialitate și securitate. Standardul este menit să ofere un punct de integrare între protecția vieții private și gestionarea informațiilor cu caracter personal în cadrul organizațiilor.

ISO/IEC 20000-1 este un standard pentru managementul serviciilor IT (ITSM) care oferă o abordare cuprinzătoare a proceselor pentru ca organizațiile să furnizeze în mod eficient servicii IT de calitate. Prin obținerea certificării ISO/IEC 20000-1, organizațiile își pot demonstra angajamentul de a furniza servicii de calitate și arată că sunt o organizație agilă, care răspunde la mediul în schimbare al furnizării de servicii.

ISO/IEC 29110 este o serie de standarde și ghiduri internaționale care au fost elaborate în principal pentru a oferi o foaie de parcurs pentru entitățile foarte mici (VSE) care dezvoltă sisteme sau software. Seria ISO/CEI 29110 constă în patru profiluri (Entry, Basic, Intermediate și Advanced) care ghidează VSE-urile în procesul de dezvoltare software, de la start-up-uri la adulți. Seria oferă o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru VSE, care acoperă toate etapele ciclului de viață al dezvoltării de software, inclusiv analiza cerințelor, proiectarea, codificarea, testarea și întreținerea.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament din legislația UE privind protecția datelor și a vieții private pentru toate persoanele fizice din Uniunea Europeană (UE) și din Spațiul Economic European (SEE). Certificarea în GDPR este un proces prin care se demonstrează că o organizație a implementat procese și proceduri pentru a se conforma reglementărilor.

California Consumer Privacy Act (CCPA) este o lege privind confidențialitatea adoptată în 2018 de statul California, SUA, care vizează reglementarea modului în care întreprinderile colectează, utilizează și partajează informațiile personale ale rezidenților din California. CCPA este considerată una dintre cele mai stricte legi privind confidențialitatea din Statele Unite și oferă rezidenților din California posibilitatea de a controla modul în care întreprinderile le prelucrează informațiile personale. Întreprinderile sunt acum obligate să onoreze solicitările rezidenților din California de a accesa, șterge și de a renunța la partajarea sau vânzarea informațiilor lor.

Certificarea HIPAA este un proces care ajută organizațiile să devină conforme cu Legea privind portabilitatea și responsabilitatea în domeniul asigurărilor de sănătate (HIPAA). HIPAA stabilește standarde pentru protecția informațiilor medicale electronice protejate (ePHI) și a vieții private a persoanelor.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) este un set de standarde de securitate concepute pentru a se asigura că toate companiile care acceptă, procesează, stochează sau transmit informații despre carduri de credit mențin un mediu sigur. Scopul PCI DSS este de a proteja împotriva fraudei cu carduri de credit prin controale sporite asupra datelor și a expunerii acestora la compromitere.

Cloud Security Alliance (CSA) este o organizație de top dedicată definirii și promovării celor mai bune practici pentru asigurarea unui mediu de cloud computing sigur. CSA oferă Certificatul de cunoștințe de securitate în cloud (CCSK), care este recunoscut pe scară largă ca fiind standardul de expertiză pentru securitatea în cloud. CSA oferă resurse pentru a ajuta persoanele să se pregătească și să obțină acreditarea CCSK, care acoperă o înțelegere neutră față de furnizor a modului în care se pot securiza datele în cloud.

Cyber Essentials este un program de certificare conceput pentru a ajuta organizațiile să își demonstreze angajamentul față de securitatea cibernetică. Certificarea este autoevaluată, ceea ce înseamnă că organizațiile trebuie să răspundă la un chestionar furnizat de un organism de certificare, cum ar fi Baltum Buroo. După evaluarea răspunsurilor și după efectuarea unei scanări externe a vulnerabilităților pe adresele IP ale organizației, organismul de certificare va stabili dacă organizația îndeplinește cerințele de certificare.

SOC 2 (System and Organization Controls 2) este un standard de conformitate care a fost creat de către Institutul American al Contabililor Publici (AICPA) pentru a defini criteriile de gestionare a datelor clienților pe baza a cinci principii de încredere: securitate, disponibilitate, integritatea prelucrării, confidențialitate și intimitate. Certificarea SOC 2 a devenit din ce în ce mai importantă pe măsură ce tot mai multe companii colectează și stochează date despre clienți, deoarece aceasta obligă întreprinderile să respecte un standard care protejează datele consumatorilor și le oferă acestora liniște sufletească.

Certificarea TISAX este un mecanism de evaluare a securității informațiilor foarte căutat de către întreprinderile din industria auto. Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) este un catalog european de evaluare a securității informațiilor, standard pentru industria auto, care ajută companiile să asigure securitatea sistemelor lor informatice. Certificarea TISAX confirmă faptul că sistemul de management al securității informațiilor al unei companii este conform cu nivelurile de securitate definite și permite partajarea rezultatelor evaluării pe o platformă desemnată.

CryptoCurrency Certification Consortium (C4) este o organizație non-profit care oferă certificări profesioniștilor care prestează servicii legate de criptomonede. Organizația oferă certificări care demonstrează cunoștințe complete în diverse discipline legate de criptomonede, de la criptografie de bază la dezvoltarea criptomonedelor la nivel scăzut.