Home » Știri » Beneficiile sistemului de management al securității informațiilor ISO/IEC 27001

Beneficiile sistemului de management al securității informațiilor ISO/IEC 27001

by admin

Sistemul de management al securității informației ISO 27001 are o mare importanță pentru activitățile organizației dumneavoastră și poate pentru continuarea acesteia.

În ceea ce privește securitatea informațiilor, ajută la determinarea activelor de informații pe care le deținem, la conștientizarea valorii acestor active, la protejarea lor cu un sistem și la determinarea controalelor și metodelor de protecție pe care le vom stabili. Sistemul de management al securității informației ISO 27001 are o mare importanță pentru activitățile organizației dumneavoastră și poate pentru continuarea acesteia.

Certificatul ISO / IEC 27001 vă ajută să vă gestionați și să vă protejați activele valoroase de informații. ISO / IEC 27001 este singurul standard internațional care poate fi auditat și care definește cerințele sistemului de management al securității informațiilor (SMSI). Acesta este conceput pentru a garanta că sunt selectate controale de securitate adecvate și proporționale.

Prezentul standard a fost elaborat pentru a oferi un model pentru stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al securității informațiilor (SMSI).

Proiectarea și punerea în aplicare a unui SMSI al unei organizații este influențată de nevoile și obiectivele acesteia, de cerințele de securitate, de procesele utilizate, precum și de dimensiunea și structura organizației.

Informațiile pot fi definite ca resurse care adaugă valoare organizațiilor și, prin urmare, trebuie protejate în mod corespunzător. Astăzi, informația este disponibilă în multe locuri, în special în presa scrisă, verbală, electronică, este stocată și poate fi transferată în multe moduri, cum ar fi poșta și e-mail.

Securitatea informației are ca scop protejarea informațiilor împotriva multor pericole pentru a asigura continuitatea activității, pentru a minimiza daunele care pot apărea și pentru a crește câștigurile și oportunitățile de afaceri. Acest standard adoptă o abordare bazată pe procese pentru a crea, implementa, opera, monitoriza, revizui, menține și îmbunătăți sistemul de management al securității informațiilor.

Conform standardului, protecția și păstrarea informațiilor sub toate formele este esențială, mai ales dacă sunteți responsabil pentru ascunderea informațiilor despre clienții dumneavoastră. În caz contrar, se vor înregistra pierderi comerciale și de reputație, ceea ce poate duce la litigii costisitoare.

ISO 27001: 2013 garantează fiabilitatea, confidențialitatea și validitatea informațiilor stocate și asigură protecția și controlul.

ISO 27001: 2013 reprezintă baza pentru sistemul de management al securității informațiilor (SMSI) și se aplică organizațiilor de toate dimensiunile din toate sectoarele. Certificatul ISMS arată că asigurați securitatea informațiilor față de clienții, furnizorii și instituțiile guvernamentale.

Ce este securitatea informațiilor?

În zilele noastre, societățile comerciale și instituțiile de stat au apelat la utilizarea intensivă a informațiilor pentru a-și continua activitatea. Odată cu trecerea timpului, importanța informațiilor a crescut și nu numai că stocarea și păstrarea în condiții de siguranță nu au putut satisface nevoile în curs de dezvoltare, ci și transferul acestora dintr-un loc în altul a devenit o necesitate inevitabilă. Această dependență de informații a generat necesitatea de a proteja informațiile. În acest sens, informația ocupă un loc foarte important printre activele instituției. Posibile atacuri asupra informațiilor, distrugerea, ștergerea, deteriorarea integrității și/sau a confidențialității acestora, deteriorarea infrastructurii informaționale, ceea ce determină perturbarea activității. Securitatea informației; asigură protecția informațiilor împotriva unor amenințări de amploare, pentru a asigura continuitatea activității în cadrul organizației, pentru a reduce întreruperile care pot apărea în cadrul activității și pentru a crește beneficiile obținute din investiții.

Informațiile pot fi scrise pe hârtie, stocate în format electronic, transmise prin poștă sau prin poșta electronică dintr-un loc în altul sau exprimate verbal între persoane. Indiferent de forma în care se află informațiile, acestea trebuie protejate în mod corespunzător. Asigurarea securității informațiilor este posibilă prin asigurarea confidențialității, integrității și capacității de utilizare a informațiilor la niveluri suficiente.

Securitatea informației vizează, în principiu, următoarele trei elemente:

 • Confidențialitate
 • Integritate
 • Disponibilitate

Controale de securitate care trebuie aplicate de organizațiile cu ISO 27001

ISO / IEC 27001 Sistemul de management al securității informațiilor (SMSI) este un standard internațional auditabil care definește securitatea informațiilor ca sistem de management. Acesta este conceput pentru a oferi controale de securitate adecvate și proporționale care să protejeze activele informaționale și să ofere încredere părților interesate.

Acest sistem de management include structura corporativă, politicile, activitățile de planificare, responsabilitățile, practicile, procedurile, procesele și resursele.

Sistemul de management al securității informațiilor ISO 27001 este un standard care poate fi aplicat în orice sector și la orice dimensiune de organizație.

Prezentul standard acoperă cerințele pentru stabilirea, realizarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea unui SMSI documentat în contextul tuturor riscurilor comerciale ale organizației.

Informațiile care sunt valoroase pentru organizațiile de astăzi; acestea trebuie protejate, asigurate în mod continuu și sistematic în ceea ce privește confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea.

Pentru o organizație, adoptarea sistemului de management al securității informațiilor ar trebui să fie o decizie strategică. Organizația este afectată de proiectarea și implementarea sistemului de management, de nevoile și obiectivele sale, de cerințele de securitate, de procesele utilizate, de mărimea și structura organizației.

De ce este necesar ISO 27001?

Aceasta arată că controalele interne sunt efectuate în mod independent și că îndeplinesc cerințele de guvernanță corporativă și de continuitate a activității.

Beneficii pentru organizații;

 • Protejarea confidențialității activelor informaționale,
 • Asigurarea unui management eficient al riscurilor prin identificarea amenințărilor și a riscurilor,
 • Protecția prestigiului instituțional,
 • Asigurarea continuității activității,
 • Controlul accesului la resursele de informații,
 • creșterea gradului de conștientizare a personalului, a contractorilor și a subcontractorilor în materie de securitate și informarea acestora cu privire la aspectele importante de securitate,
 • Stabilirea unui sistem de control realist în cadrul sistemelor automate și gestionate manual pentru a se asigura că informațiile sensibile sunt utilizate în mod corespunzător,
 • Asigurarea integrității și acurateței activelor informaționale,
 • Prevenirea personalului de a fi suspectat de abuz și hărțuire de către alte persoane,
 • Asigurarea faptului că informațiile sensibile sunt disponibile în mod corespunzător pentru terți și auditori.
 • Acesta indică în mod independent faptul că sunt respectate legile și reglementările aplicabile.
 • Oferă un avantaj competitiv prin respectarea cerințelor contractuale și prin atenția acordată securității informațiilor clienților dumneavoastră.
 • Acesta verifică în mod independent dacă riscurile corporative sunt definite, evaluate și gestionate în mod corespunzător, în timp ce sunt elaborate tranzacțiile, procedurile și documentele privind securitatea informațiilor.
 • Evaluarea periodică vă ajută să vă monitorizați și să vă îmbunătățiți continuu performanța. Dovedește angajamentul conducerii dvs. de vârf față de securitatea informațiilor.
 • Activele informaționale pot fi protejate,
 • Se asigură continuitatea activității,
 • Se stabilește o structură sănătoasă cu clienții și furnizorii,
 • Se oferă un avantaj competitiv,
 • Este asigurată conformitatea juridică.

Procedura de certificare ISO 27001

 • Completarea formularului de informații,
 • Prezentarea unei oferte,
 • Solicitarea unui certificat,
 • Revizuirea documentației,
 • Pre-audit (opțional),
 • Auditul companiei (are 2 etape la date diferite)
 • Aprobarea Comitetului de certificare
 • Eliberarea documentului
 • Audituri periodice de monitorizare
 • Reînnoirea documentelor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *