Home » Wycena certyfikatu

Wycena certyfikatu

  KWESTIONARIUSZ

  Aby uzyskać formalną pisemną wycenę opłat certyfikacyjnych, prosimy o szczegółowe wypełnienie i przesłanie do naszego biura

  Typ klienta

  Rejestracja dla

  Rejestracja dla

  Obowiązujące standardy/systemy

  Firma lub organizacja

  Adres

  Kod pocztowy

  Numer telefonu

  Numer faksu

  E-mail

  Strona internetowa

  Kontakt

  Pozycja

  Zakres certyfikacji

  Główne procesy

  Szczegóły produktu

  Oddziały lub biura satelitarne

  Materiały i sprzęt

  Krótki opis

  Krótki opis linii produktów i/lub usług świadczonych klientom.

  Jednostki certyfikujące

  Czy Twoja organizacja posiada obecnie jakiekolwiek rejestracje przyznane przez BALTUM lub inne jednostki certyfikujące?

  Pracownicy

  ilu pracowników jest na zmianie

  Działania

  Prosimy o opisanie wszelkich czynności wykonywanych na innych zmianach, nieobjętych zmianą dzienną.

  Dotyczy

  Ile linii produkcyjnych obejmuje wnioskowany zakres?

  System zmiany biegów

  Czy pracujesz w systemie zmianowym?

  Nazwa certyfikatu

  Data wygaśnięcia

  O BALTUM

  Jeśli jesteś nowym klientem, skąd dowiedziałeś się o BALTUM?

  Nazwa konsultanta

  Firma konsultingowa

  Jeśli przy opracowywaniu systemu korzystano z usług konsultanta, prosimy o podanie jego nazwiska i firmy.

  Dodatkowe informacje

  Czy są jakieś dodatkowe informacje, które mogą nam pomóc w przygotowaniu oferty?