Home » Usługi » Certyfikacja IT

Certyfikacja IT

Nasz zespół Baltum Bureau wraz z naszymi partnerami może pomóc w kwestiach certyfikacji IT.

Certyfikat ISO 27001 jest powszechnie uznawanym standardem dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Certyfikat potwierdza zaangażowanie organizacji w utrzymanie poufności, integralności i dostępności informacji.

Baltum Buroo jest jednostką certyfikującą, która zapewnia organizacjom certyfikację ISO 27001.

Aby uzyskać certyfikat ISO 27001, organizacja musi wykonać szereg kroków, w tym napisać niezbędną dokumentację i wdrożyć procesy i kontrole bezpieczeństwa, przeprowadzić audyt wewnętrzny, przeprowadzić przegląd zarządzania i rozwiązać wszelkie niezgodności.

Proces certyfikacji obejmuje kompleksową ocenę ISMS organizacji, w tym jej polityk, procedur i kontroli, w celu zapewnienia, że spełnia ona wymagania określone w normie. Proces audytu może być złożonym i czasochłonnym wysiłkiem, ale jego zrozumienie może pomóc organizacjom przygotować się do udanego audytu i zmniejszyć stres podczas tego procesu.

Posiadanie certyfikatu ISO 27001 zapewnia organizacjom szereg korzyści. Pomaga poprawić bezpieczeństwo wrażliwych informacji, zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i cyberataków. Zapewnia również ramy dla organizacji do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i ciągłego doskonalenia ich stanu bezpieczeństwa.

Podsumowując, certyfikacja ISO 27001 jest ważnym narzędziem dla organizacji, aby wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji. Współpracując z jednostką certyfikującą, taką jak Baltum Buroo, organizacje mogą uzyskać certyfikację i związane z nią korzyści.

ISO 27701 to norma zawierająca wytyczne dotyczące zarządzania i przetwarzania danych osobowych (PII). Jest to rozszerzenie powszechnie używanego

ISO 27001 dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i pomaga wypełnić lukę między prywatnością a bezpieczeństwem. Norma ma na celu zapewnienie punktu integracji między ochroną prywatności a zarządzaniem informacjami osobistymi w organizacjach. Norma ta odnosi się w szczególności do wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale pozwala również organizacjom na włączenie innych przepisów, regulacji i wymogów dotyczących prywatności do ich systemu zarządzania informacjami o prywatności (PIMS). Wdrożenie PIMS przy użyciu ISO 27701 może pomóc organizacjom w wykazaniu skutecznego zarządzania danymi prywatności i zapewnić ramy dla ochrony prywatności.

Istnieje wiele potencjalnych korzyści z posiadania solidnego PIMS, w tym budowanie zaufania wśród interesariuszy, zapewnienie przejrzystości, wyjaśnienie ról i obowiązków, wspieranie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i zmniejszenie złożoności poprzez integrację z ISO 27001.

Proces uzyskiwania certyfikatu ISO 27701 obejmuje zazwyczaj wypełnienie formularza wniosku o formalną wycenę, otrzymanie podpisanej wyceny i przygotowanie się do audytu.

Po certyfikacji otrzymasz certyfikat, który jest ważny przez trzy lata, a jednostka certyfikująca będzie regularnie odwiedzać Twój system, aby upewnić się, że jest on zgodny z przepisami i stale ulepszany.

ISO/IEC 20000-1 to standard zarządzania usługami IT (ITSM), który zapewnia kompleksowe podejście procesowe dla organizacji w celu skutecznego dostarczania wysokiej jakości usług IT.

Uzyskując certyfikat ISO/IEC 20000-1, organizacje mogą zademonstrować swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług i pokazać, że są zwinną organizacją, która reaguje na zmieniające się środowisko świadczenia usług. Co więcej, certyfikacja ISO/IEC 20000 jest strukturalnie dostosowana do innych standardów systemów zarządzania, co ułatwia organizacjom przestrzeganie podobnych norm i przepisów. W rzeczywistości organizacje rządowe, wojskowe i opieki zdrowotnej zaczęły wymagać certyfikacji ISO/IEC 20000 od swoich dostawców usług IT.

Norma ISO/IEC 20000-1 określa wymagania dla organizacji w zakresie ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania usługami (SMS).

Podsumowując, certyfikacja ISO/IEC 20000-1 zapewnia organizacjom liczne korzyści w zakresie wykazania zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości usług IT oraz ułatwienia zachowania zgodności z podobnymi normami i przepisami.

Jeśli Twoja organizacja jest zainteresowana uzyskaniem certyfikatu ISO/IEC 20000-1, rozważ współpracę z jednostką certyfikującą, taką jak Baltum Buroo.

ISO/IEC 29110 to seria międzynarodowych standardów i przewodników, które zostały opracowane głównie w celu zapewnienia mapy drogowej dla bardzo małych podmiotów (VSE) opracowujących systemy lub oprogramowanie.

Seria ISO/IEC 29110 składa się z czterech profili (Entry, Basic, Intermediate i Advanced), które prowadzą VSE w procesie tworzenia oprogramowania, od start-upów po osoby dorosłe. Seria zapewnia kompleksową mapę drogową dla VSE, obejmującą wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania, w tym analizę wymagań, projektowanie, kodowanie, testowanie i konserwację.

Dokument ISO/IEC TR 29110-1:2016 zawiera wprowadzenie do głównych pojęć wymaganych do zrozumienia i korzystania z serii ISO/IEC 29110 oraz wyjaśnia cechy i wymagania VSE oraz uzasadnienie dla profili, dokumentów, norm i przewodników specyficznych dla VSE. Seria nie ma na celu wykluczenia lub zniechęcenia do korzystania z niej przez organizacje większe niż VSE.