Home » Usługi » CERTYFIKACJA EDUKACYJNA

CERTYFIKACJA EDUKACYJNA

Nasz zespół Baltum Bureau, wraz z naszymi partnerami, może pomóc w kwestiach certyfikacji edukacyjnej.

ISO 21001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania organizacjami edukacyjnymi (EOMS). Standard zapewnia ramy dla organizacji oferujących produkty i usługi edukacyjne w celu zarządzania ich procesami i zapewnienia jakości.

Baltum Buroo, jako jednostka certyfikująca, może pomóc organizacjom w uzyskaniu certyfikatu ISO 21001. Certyfikacja ta służy jako gwarancja jakości edukacji zapewnianej uczniom przez certyfikowane instytucje.

Certyfikat ISO 21001 potwierdza zaangażowanie instytucji edukacyjnej w jakość i dostępność edukacji.

Oprócz zapewnienia wysokiej jakości edukacji, certyfikacja ISO 21001 może również pomóc w zrozumieniu przywództwa i wzmocnieniu ogólnej kultury korporacyjnej.

Standard opiera się na normie ISO 9001 i jest dostosowany do innych standardów systemów zarządzania ISO, dzięki czemu jest powszechnym narzędziem zarządzania dla organizacji w sektorze edukacji. Celem normy ISO 21001 jest zapewnienie przewodnika po zarządzaniu procesami i ułatwienie czerpania korzyści z systemów zarządzania edukacją.

Wybierając Baltum Buroo jako jednostkę certyfikującą, organizacje mogą otrzymać wsparcie w optymalizacji i stabilizacji procesów audytu, a także w uzyskaniu i utrzymaniu certyfikatu ISO 21001.

ISO 29990 to standard systemu zarządzania jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych. Został stworzony w celu promowania jakości w systemie edukacji nieformalnej i zapewnienia wspólnego punktu odniesienia zarówno dla dostawców usług edukacyjnych (LSP), jak i osób uczących się.

Norma zawiera podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych w zakresie edukacji pozaformalnej i szkoleń i została zmieniona przez ISO 21001:2018 i ISO 29993:2017.

Jego celem jest zapewnienie i porównanie jakości edukacji poprzez oferowanie nowoczesnego i certyfikowanego standardu.

Baltum Buroo jest jednostką certyfikującą, która może zaoferować certyfikację ISO 29990. Uzyskując certyfikat ISO 29990, dostawca usług edukacyjnych może wykazać swoje zaangażowanie w świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Certyfikacja pomaga firmom planować i ulepszać swoje usługi członkowskie w sposób profesjonalny i wysokiej jakości.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu ISO 29990 dla swojej organizacji, możesz skontaktować się z Baltum Buroo w celu uzyskania pomocy.

Proces certyfikacji obejmuje dokładną ocenę polityk, procedur i procesów organizacji związanych z usługami edukacyjnymi i szkoleniowymi w celu zapewnienia, że spełniają one wymagania normy.

Podsumowując, certyfikat ISO 29990 jest cennym narzędziem dla dostawców usług edukacyjnych, którzy są zaangażowani w świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych. Uzyskując certyfikat ISO 29990, możesz wykazać swoje zaangażowanie w jakość, co może pomóc Ci przyciągnąć i zatrzymać więcej uczestników, a ostatecznie osiągnąć większy sukces.