Home » Usługi tłumaczeniowe. Certyfikacja.

Usługi tłumaczeniowe. Certyfikacja.

MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA. DORADZTWO I WDRAŻANIE. EDUKACJA.

 • ISO 17100 – Usługi tłumaczeniowe.
 • ISO 18841 – Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
 • ISO 18587. Usługi tłumaczeniowe. Późniejsza edycja wyników tłumaczenia maszynowego.
 • ISO 9001. Zarządzanie jakością.

O NAS:

 1. DOŚWIADCZENIE. Baltum Büroo posiada ponad 10-letnie doświadczenie na międzynarodowym rynku usług certyfikacyjnych.
 2. ELASTYCZNOŚĆ. Baltum Büroo oznacza rozsądne i przystępne ceny.
 3. Podziękowania. Baltum Büroo to uznanie na całym świecie i przestrzeganie najlepszych praktyk i doświadczeń.
 4. AKREDYTACJE. Baltum Büroo jest przedstawicielem akredytowanej jednostki certyfikującej. UNICERT jest akredytowany przez DakkS-Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.
 5. AUDYTORZY. Baltum Büroo prowadzi własną międzynarodową rejestrację biegłych rewidentów.
 6. AKADEMIA. Baltum Büroo posiada własną akademię online, która umożliwia naukę w dowolnym miejscu na świecie.

ETAPY CERTYFIKACJI:

 • Zastosowanie. Analizujemy wniosek pod kątem przedmiotu obszaru certyfikacji + Zawieramy umowę.
 • Opracowanie dokumentacji. W razie potrzeby analizujemy dokumentację, przeprowadzamy szkolenia, opracowujemy i wdrażamy dokumentację ISO/IEC 27001.
 • Audyt. Audyt na miejscu. Wyjazd audytora w celu sprawdzenia systemu zarządzania.
 • Wydanie certyfikatu. Przygotowanie raportu i podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu.

ISO 17100 to międzynarodowa norma opublikowana w 2015 r. w celu określenia wymagań, które musi spełnić dostawca usług tłumaczeniowych (TSP), aby świadczyć usługi tłumaczeniowe zgodne ze specyfikacjami klienta i innymi obowiązującymi specyfikacjami.

Ulepszenie usług tłumaczeniowych do poziomu wymaganego przez normę ISO 17100 wzmacnia wydajność biznesową, pomagając w dostarczaniu wysokiej jakości usług tłumaczeniowych. Ponadto ustanawia i definiuje jakość tłumaczy, zapewniając klientom pewność.

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 17100

 • Zwiększony potencjał zysku i udział w rynku
 • Daje przewagę nad konkurencją
 • Dowód dla klientów, że świadczysz spójne i niezawodne usługi.
 • Lepsza komunikacja między klientami i dostawcami
 • Zwiększone morale i motywacja pracowników
 • Ustala i definiuje jakość tłumaczy.
 • Zapewnia klientów, że tłumacze są wykwalifikowani.
 • Umożliwia ubieganie się o więcej kontraktów
 • Zapewnia klientom poziom bezpieczeństwa
 • Dowód na to, że jesteś firmą tłumaczeniową myślącą przyszłościowo

CO OBEJMUJE NORMA ISO 17100?
Norma ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe składa się z zaledwie sześciu klauzul, z których cztery kluczowe to:

 • Zasoby ludzkie: zapewnienie, że osoby wybrane do wykonywania zadań tłumaczeniowych posiadają wymagane kompetencje i kwalifikacje.
 • Proces i działania przedprodukcyjne: zapewnienie wdrożenia procesów obsługi i analizy zapytań, określania wykonalności projektu, przygotowywania ofert i zawierania umów.
 • Procesy produkcyjne: zapewnienie zgodności z umową od momentu jej potwierdzenia do uzgodnionego zakończenia projektu.
 • Proces postprodukcji: zapewnienie procesów obsługi informacji zwrotnych od klientów, ocena zadowolenia klientów i wprowadzanie odpowiednich poprawek i/lub podejmowanie działań naprawczych.

Request certification cost ISO 17100, ISO 18841, ISO 18587, ISO 9001

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Firma

  Wiadomość