Home » Usługi » CERTYFIKACJA BIURA TŁUMACZEŃ

CERTYFIKACJA BIURA TŁUMACZEŃ

Nasz zespół Baltum Bureau wraz z naszymi partnerami może pomóc w sprawach związanych z certyfikacją biur tłumaczeń.

Certyfikat ISO 17100 to norma, która określa wymagania dotyczące podstawowych procesów, zasobów i innych aspektów niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych.

Uzyskanie certyfikatu ISO 17100 świadczy o zaangażowaniu firmy w świadczenie wysokiej jakości usług tłumaczeniowych i może pomóc w przyciągnięciu najlepszych talentów.

Baltum Buroo jest jednostką certyfikującą, która zapewnia certyfikację ISO 17100. Audytorzy firmy posiadają niezbędne krajowe i międzynarodowe akredytacje w zakresie certyfikacji i audytu systemów zarządzania.

Proces certyfikacji obejmuje etap poprodukcyjny, w którym jednostka certyfikująca sprawdza, czy wymagania klienta zostały spełnione i w razie potrzeby podejmuje działania w celu usunięcia niedociągnięć.

ISO 18841 to międzynarodowa norma, która określa podstawowe wymagania dotyczące świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych, w tym kwalifikacje i kompetencje tłumaczy oraz zalecenia dotyczące dobrych praktyk.

Uzyskanie certyfikatu ISO 18841 świadczy o zaangażowaniu w świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie tłumaczeń ustnych. Uzyskanie certyfikatu od bezstronnej i niezależnej jednostki certyfikującej może przynieść wiele korzyści, takich jak identyfikacja słabych punktów i ulepszeń w procesach poprzez audyt zewnętrzny.

Standard jest poddawany przeglądowi co pięć lat, aby zapewnić jego aktualność.

ISO 18587 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dotyczące pełnej post-edycji wyników tłumaczenia maszynowego i kompetencji post-edytorów.

Standard ten jest przeznaczony do stosowania przez dostawców usług tłumaczeniowych (TSP), ich klientów i post-edytorów i ma zastosowanie wyłącznie do treści przetwarzanych przez systemy tłumaczenia maszynowego (MT).

Aby uzyskać certyfikat ISO 18587, wymagany jest audyt certyfikacyjny systemu zarządzania ustanowionego przez organizację, który musi spełniać wymagania normy, jak opisano w punkcie 5. Wymagania normy ISO 18587 obejmują standardy związane z kontrolą jakości nieprzetworzonych danych wyjściowych MT oraz obowiązkowymi kompetencjami personelu zajmującego się przeglądem i kontrolą jakości, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym z treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

Uzyskując certyfikat ISO 18587, organizacja może wykazać swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości, bezpiecznych i niezawodnych wyników postedycji tłumaczeń maszynowych.

Ponadto posiadanie certyfikatu wydanego przez zaufaną jednostkę certyfikującą, taką jak Baltum Buroo, może pomóc wzbudzić zaufanie interesariuszy i pokazać wiarygodność organizacji oraz jej globalne uznanie.

Podsumowując, uzyskanie certyfikatu ISO 18587 od jednostki certyfikującej, takiej jak Baltum Buroo, może pomóc w zapewnieniu, że Twoja organizacja dostarcza wysokiej jakości postedycję tłumaczenia maszynowego i może zwiększyć zaufanie interesariuszy do Twojej organizacji.