Home » Nie sprzedawaj moich danych

Nie sprzedawaj moich danych

POWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

PRAWO MIESZKAŃCA KALIFORNII DO REZYGNACJI ZE „SPRZEDAŻY” DANYCH OSOBOWYCH NA MOCY KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA):

W świetle definicji „sprzedaży” zawartej w CCPA, Baltum Büroo („Spółka”) może, obecnie lub w przyszłości, wymieniać, udostępniać i/lub „sprzedawać” (zgodnie z definicją zawartą w CCPA) następujące kategorie Danych Osobowych niektórym zewnętrznym dostawcom usług analizy danych: (1) identyfikatory osobowe; (2) cechy klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego i federalnego; (3) aktywność internetowa/elektroniczna; (4) informacje handlowe; i/lub (5) wnioski wyciągnięte z kategorii opisanych powyżej w celu stworzenia profilu użytkownika odzwierciedlającego jego preferencje i cechy. Nasza firma nie sprzedaje jednak świadomie żadnych danych osobowych osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

Instrukcje, jeśli chcesz zrezygnować z takiej „sprzedaży”:

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo na mocy CCPA do rezygnacji z jakiejkolwiek „sprzedaży” swoich danych osobowych stronom trzecim, zgodnie z definicją terminu „sprzedaż” zawartą w CCPA. Aby złożyć wniosek o rezygnację ze „sprzedaży” danych osobowych użytkownika zewnętrznym dostawcom usług analizy danych, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@baltumburoo.com.