Home » Pakalpojumi » PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA SERTIFIKĀCIJA

PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA SERTIFIKĀCIJA

Mūsu Baltum Bureau komanda kopā ar mūsu partneriem var jums palīdzēt pārtikas drošības sertifikācijas jautājumos.
ISO 22000

ISO 22000 standarts nosaka prasības pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmai, ko var izmantot jebkura organizācija neatkarīgi no tās lieluma vai pozīcijas pārtikas apritē.

Lai nodrošinātu atbilstību ISO 22000 prasībām, organizācijai būtu jāpārskata standarts un tā prasības. Tas var palīdzēt komandai noteikt, kādas izmaiņas jāveic un kā tās jāīsteno, lai izpildītu sertifikācijas prasības.

Iegūstot ISO 22000 sertifikātu, Baltum Buroo var uzlabot komunikāciju organizācijas iekšienē un labāk pārvaldīt procesus. Turklāt sertifikācija ir pārtikas produktu kvalitātes, nekaitīguma un uzticamības garantija, kas var samazināt izmaksas, kas saistītas ar nederīgu produktu atsaukšanu no tirgus.

Noslēgumā jāsecina, ka ISO 22000 sertifikācijas iegūšana var palīdzēt uzņēmumam pierādīt spēju kontrolēt pārtikas nekaitīguma riskus un veicināt nepārtrauktu pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas uzlabošanu. Sertifikācija var nodrošināt organizāciju ar nepieciešamajiem rīkiem un vadlīnijām, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu un saglabātu klientu uzticību.