Home » Pakalpojumi » IZGLĪTĪBAS SERTIFIKĀCIJA

IZGLĪTĪBAS SERTIFIKĀCIJA

Mūsu Baltum Bureau komanda kopā ar mūsu partneriem var jums palīdzēt izglītības sertifikācijas jautājumos.

ISO 21001 ir starptautisks standarts izglītības organizāciju vadības sistēmām (EOMS). Standarts nodrošina sistēmu, kas organizācijām, kuras piedāvā izglītības produktus un pakalpojumus, ļauj pārvaldīt procesus un nodrošināt kvalitāti.

Baltum Buroo kā sertifikācijas iestāde var palīdzēt organizācijām iegūt ISO 21001 sertifikātu. Šī sertifikācija kalpo kā apliecinājums izglītības kvalitātei, ko sertificētās iestādes sniedz saviem audzēkņiem.

ISO 21001 sertifikāts apliecina izglītības iestādes apņemšanos nodrošināt izglītības kvalitāti un pieejamību.

Papildus kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai ISO 21001 sertifikācija var arī palīdzēt izprast vadību un stiprināt vispārējo uzņēmuma kultūru.

Standarta pamatā ir ISO 9001, un tas ir saskaņots ar citiem ISO vadības sistēmu standartiem, padarot to par vienotu vadības instrumentu izglītības nozares organizācijām. ISO 21001 mērķis ir sniegt vadlīnijas procesu pārvaldībai un veicināt izglītības pārvaldības sistēmu priekšrocības.

Izvēloties Baltum Buroo par savu sertifikācijas iestādi, organizācijas var saņemt atbalstu audita procesu optimizēšanā un stabilizēšanā, kā arī ISO 21001 sertifikāta iegūšanā un uzturēšanā.

ISO 29990 ir kvalitātes vadības sistēmas standarts izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējiem. Tā tika izveidota, lai veicinātu kvalitāti neformālās izglītības sistēmā un nodrošinātu vienotu atskaites punktu gan mācību pakalpojumu sniedzējiem (MPS), gan izglītojamajiem.

Standartā ir noteiktas pamatprasības neformālās izglītības un apmācības mācību pakalpojumu sniedzējiem, un tas ir pārskatīts ar ISO 21001:2018 un ISO 29993:2017.

Tās mērķis ir nodrošināt un salīdzināt izglītības kvalitāti, piedāvājot mūsdienīgu un sertificējamu standartu.

Baltum Buroo ir sertifikācijas iestāde, kas var piedāvāt ISO 29990 sertifikāciju. Iegūstot ISO 29990 sertifikātu, mācību pakalpojumu sniedzējs var apliecināt savu apņemšanos sniegt kvalitatīvus izglītības un apmācības pakalpojumus.

Sertifikācija palīdz uzņēmumiem profesionāli un kvalitatīvi plānot un pilnveidot pakalpojumus dalībniekiem.

Ja jūs interesē ISO 29990 sertifikācijas iegūšana jūsu organizācijai, varat sazināties ar Baltum Buroo, lai saņemtu palīdzību.

Sertifikācijas process ietver rūpīgu jūsu organizācijas politikas, procedūru un procesu novērtējumu saistībā ar izglītības un apmācības pakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka tie atbilst standarta prasībām.

Nobeigumā var secināt, ka ISO 29990 sertifikācija ir vērtīgs instruments tiem mācību pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies sniegt augstas kvalitātes izglītības un apmācības pakalpojumus. Iegūstot ISO 29990 sertifikātu, jūs varat pierādīt savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti, kas var palīdzēt piesaistīt un noturēt vairāk audzēkņu un galu galā gūt lielākus panākumus.