Home » Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Šajā privātuma politikā (“Politika”) ir aprakstīts, kā Baltum Büroo (“mēs”, “mūs” vai “mūsu”) vāc, aizsargā un izmanto jūsu (“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu”) personiski identificējamu informāciju (“Personīgā informācija”), ko jūs (“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu”) varat sniegt tīmekļa vietnē un jebkurā no tās produktiem vai pakalpojumiem (kopā saukti “tīmekļa vietne” vai “Pakalpojumi”).

Tajā ir aprakstītas arī jums pieejamās izvēles iespējas attiecībā uz jūsu Personas informācijas izmantošanu un to, kā varat piekļūt šai informācijai un to atjaunināt. Šī politika neattiecas uz tādu uzņēmumu praksi, kuri mums nepieder vai kurus mēs nekontrolējam, vai uz personām, kuras mēs nenodarbinām vai nepārvaldām.

Personiskās informācijas vākšana

Mēs saņemam un glabājam jebkādu informāciju, ko apzināti sniedzat mums, kad izveidojat kontu vai aizpildāt tiešsaistes veidlapu vietnē. Šī informācija var ietvert jūsu e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi vai citu personisko informāciju.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju, taču tad, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas vietnes funkcijas. Lietotāji, kuri nav pārliecināti par to, kāda informācija ir obligāta, var sazināties ar mums.

Informācijas, kas nav personiska rakstura informācija, vākšana

Kad apmeklējat vietni, mūsu serveri automātiski reģistrē jūsu pārlūkprogrammas nosūtīto informāciju. Šie dati var ietvert šādu informāciju: ierīces IP adresi, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmas veidu un versiju, valodas preferences vai lapu, kuru apmeklējāt, pirms nonācāt mūsu vietnē, mūsu vietnes lapas, kuras apmeklējat, tajās pavadīto laiku, informāciju, ko meklējat mūsu vietnē, piekļuves laiku un datumus, kā arī citu statistiku.

Reklāmas un analīzes nolūkos tiek vākti arī nepersoniski Lietotāja dati.

Reklāma

Šis pakalpojuma veids ļauj lietotāja datus izmantot reklāmas saziņas nolūkos. Šie paziņojumi tiek rādīti baneru un citu reklāmu veidā šajā tīmekļa vietnē, iespējams, pamatojoties uz lietotāja interesēm. Tas nenozīmē, ka visi Lietotāja dati tiek izmantoti šim nolūkam.

Daži trešo pušu reklāmas pakalpojumi var izmantot Sīkfailus vai citus identifikatorus, lai identificētu Lietotājus, vai arī tie var izmantot uzvedības atkārtotas mērķēšanas metodi, t. i., rādīt reklāmas, kas pielāgotas Lietotāja interesēm un uzvedībai, tostarp tās, kas konstatētas ārpus šīs Pieteikuma.

Analītika

Šie pakalpojumi ļauj vietnes īpašniekam pārraudzīt un analizēt tīmekļa datplūsmu, un tos var izmantot, lai sekotu līdzi lietotāju uzvedībai.

Mūsu vietnē tiek izmantoti šādi pakalpojumi. Pie katra pakalpojuma ir norādīti savāktie lietotāja dati. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet attiecīgo pakalpojumu konfidencialitātes politiku.

Visi pikseļi tiek izmantoti atkārtotai mērķauditorijas atlasei. Mēs nedalām pikseļu datus ar citām pusēm.

Push paziņojumi

Mēs izmantojam push paziņojumus, lai nosūtītu jums ar mūsu vietni saistītus paziņojumus. Mēs izmantosim push paziņojumus tikai tad, ja piekritīsiet tos saņemt. Jebkurā laikā varat pārvaldīt savas push paziņojumu preferences vai deaktivizēt tās pārlūkprogrammas paziņojumu iestatījumos vai mobilās ierīces ierīces iestatījumos.

Personas informācijas pārvaldība

Jūs varat piekļūt, papildināt, atjaunināt un dzēst noteiktu Personas informāciju par jums. Informācija, ko varat apskatīt, atjaunināt un dzēst, var mainīties līdz ar tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmaiņām. Tomēr, ja jūs atjaunināt informāciju, mēs varam saglabāt savā reģistrā neatjauninātās informācijas kopiju.

Daļa informācijas var palikt mūsu privātajos ierakstos arī pēc tam, kad esat izdzēsis šādu informāciju no sava konta. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu informāciju, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas juridiskās saistības, atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu līgumus.

Mēs varam izmantot jebkādus apkopotus datus, kas iegūti no jūsu Personas informācijas vai ietver jūsu Personas informāciju pēc tās atjaunināšanas vai dzēšanas, bet ne tādā veidā, kas ļautu identificēt jūs personīgi. Kad glabāšanas periods ir beidzies, Personas informācija tiek dzēsta.

Tāpēc tiesības uz piekļuvi, tiesības uz dzēšanu, tiesības uz labošanu un tiesības uz datu pārnesamību nevar īstenot pēc glabāšanas termiņa beigām.

Savāktās informācijas izmantošana un apstrāde

Jebkuru no jums savākto informāciju mēs varam izmantot, lai personalizētu jūsu pieredzi, uzlabotu mūsu vietni, uzlabotu klientu apkalpošanu un atbildētu uz mūsu klientu pieprasījumiem un e-pasta vēstulēm, sūtītu jaunumus, sūtītu informatīvos e-pastus, piemēram, paroles atgādinājumus, atjauninājumus u. c., kā arī lai darbinātu un pārvaldītu mūsu vietni un Pakalpojumus.

Savāktā informācija, kas nav personiska rakstura informācija, tiek izmantota tikai, lai identificētu iespējamos ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un noteiktu statistisko informāciju par vietnes izmantošanu. Šī statistikas informācija netiek apkopota tādā veidā, kas ļautu identificēt kādu no sistēmas lietotājiem.

Mēs varam apstrādāt ar jums saistīto Personas informāciju, ja ir piemērojams viens no šādiem gadījumiem: (i) Jūs esat devis savu piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ņemiet vērā, ka saskaņā ar dažiem tiesību aktiem mums var būt atļauts apstrādāt informāciju, līdz jūs iebilstat pret šādu apstrādi (atteikšanās no tās), nepaļaujoties uz piekrišanu vai kādu citu no turpmāk minētajiem juridiskajiem pamatiem.

Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad uz Personas informācijas apstrādi attiecas Eiropas datu aizsardzības tiesību akti; (ii) informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu un/vai pirmslīguma saistības; (iii) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas uz jums attiecas; (iv) apstrāde ir saistīta ar uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai īstenojot mums piešķirtās oficiālās pilnvaras; (v) apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās puses likumīgo interešu nodrošināšanai.

Jebkurā gadījumā mēs labprāt paskaidrosim, kāds konkrēts tiesiskais pamats ir piemērojams apstrādei un vai Personas datu sniegšana ir likumā vai līgumā noteikta prasība vai prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai.

Informācijas pārsūtīšana un glabāšana

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas datu pārsūtīšana var ietvert jūsu informācijas pārsūtīšanu un glabāšanu citā valstī. Jums ir tiesības uzzināt, kāds ir juridiskais pamats informācijas nosūtīšanai uz valsti ārpus Eiropas Savienības vai uz jebkuru starptautisku organizāciju, ko reglamentē starptautiskās publiskās tiesības vai ko izveidojušas divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, kā arī par drošības pasākumiem, ko mēs veicam, lai aizsargātu jūsu informāciju.

Ja notiek šāda nodošana, varat uzzināt vairāk, iepazīstoties ar attiecīgajām šā dokumenta sadaļām vai sazinoties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta sadaļā Kontakti.

Lietotāju tiesības

Lietotāji var izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz saviem datiem, ko apstrādā Īpašnieks.

Jo īpaši Lietotājiem ir tiesības:

jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lietotājiem ir tiesības atsaukt piekrišanu, ja viņi iepriekš ir devuši piekrišanu savu personas datu apstrādei.

iebilst pret savu Datu apstrādi. Lietotājiem ir tiesības iebilst pret savu Datu apstrādi, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz citu juridisko pamatu, nevis piekrišanu. Sīkāka informācija ir sniegta tālāk šajā sadaļā.

Piekļuve datiem. Lietotājiem ir tiesības uzzināt, vai Īpašnieks apstrādā Datus, saņemt informāciju par konkrētiem apstrādes aspektiem un saņemt apstrādājamo Datu kopiju.

Pārbaudiet un meklējiet risinājumu. Lietotājiem ir tiesības pārbaudīt savu Datu precizitāti un pieprasīt to atjaunināšanu vai labošanu.

ierobežot savu Datu apstrādi. Noteiktos apstākļos lietotājiem ir tiesības ierobežot savu Datu apstrādi. Šādā gadījumā Īpašnieks neapstrādās viņu Datus nekādiem citiem mērķiem, izņemot to uzglabāšanu.

dzēst vai citādi dzēst savus Personas datus. Noteiktos apstākļos Lietotājiem ir tiesības no Īpašnieka pieprasīt savu Datu dzēšanu.

saņemt savus Datus un pārsūtīt tos citam kontrolierim. Lietotājiem ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, bez jebkādiem šķēršļiem tos nosūtīt citam pārzinim. Šis noteikums ir piemērojams ar nosacījumu, ka datus apstrādā automatizēti un ka apstrāde pamatojas uz Lietotāja piekrišanu, līgumu, kurā Lietotājs ir iesaistīts, vai uz pirmslīguma saistībām.

Iesniedziet sūdzību. Lietotājiem ir tiesības iesniegt prasību kompetentajā datu aizsardzības iestādē.

Sīkāka informācija par tiesībām iebilst pret apstrādi

Ja Personas dati tiek apstrādāti sabiedrības interesēs, īstenojot īpašniekam piešķirtas oficiālas pilnvaras vai īpašnieka leģitīmo interešu vārdā, lietotāji var iebilst pret šādu apstrādi, norādot ar savu konkrēto situāciju saistītu iemeslu, kas pamato iebildumu.

Lietotājiem ir jāzina, ka gadījumā, ja viņu Personas dati tomēr tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, viņi jebkurā laikā var iebilst pret šādu apstrādi, nesniedzot nekādu pamatojumu. Lai uzzinātu, vai Īpašnieks apstrādā Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Lietotāji var iepazīties ar attiecīgajām šī dokumenta sadaļām.

Kā izmantot šīs tiesības

Jebkurus pieprasījumus par Lietotāja tiesību izmantošanu var nosūtīt Īpašniekam, izmantojot šajā dokumentā norādīto kontaktinformāciju. Šos pieprasījumus var izmantot bez maksas, un īpašnieks uz tiem atbildēs pēc iespējas ātrāk un vienmēr viena mēneša laikā.

Juridiskās darbības

Lietotāja Personas datus Īpašnieks var izmantot juridiskos nolūkos tiesā vai posmos, kas noved pie iespējamas tiesvedības, kura izriet no šīs Lietotnes vai saistīto Pakalpojumu nepareizas lietošanas. Lietotājs apliecina, ka apzinās, ka pēc valsts iestāžu pieprasījuma Īpašniekam var tikt pieprasīts atklāt personas datus.

Papildu informācija par lietotāja personas datiem

Papildus šajā konfidencialitātes politikā iekļautajai informācijai šī Lietotne pēc pieprasījuma var sniegt Lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par Pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāli un apkope

Ekspluatācijas un uzturēšanas nolūkos šī Lietojumprogramma un trešo pušu pakalpojumi var vākt failus, kas reģistrē mijiedarbību ar šo Lietojumprogrammu (Sistēmas žurnāli), šim nolūkam izmantot citus Personas datus (piemēram, IP adresi).

Informācija, kas nav ietverta šajā politikā

Sīkāku informāciju par Personas datu vākšanu vai apstrādi jebkurā laikā var pieprasīt no Īpašnieka. Lūdzu, skatiet kontaktinformāciju šī dokumenta sākumā.

Nesekot signālus

Dažās pārlūkprogrammās ir iebūvēta funkcija “Nesekot”, kas apmeklētajām vietnēm signalizē, ka nevēlaties, lai jūsu darbība tiešsaistē tiktu izsekota. Izsekošana nav tas pats, kas informācijas izmantošana vai vākšana saistībā ar tīmekļa vietni.

Šajos nolūkos izsekošana ir personiski identificējamas informācijas vākšana no patērētājiem, kuri izmanto vai apmeklē tīmekļa vietni vai tiešsaistes pakalpojumu, kad viņi laika gaitā pārvietojas pa dažādām tīmekļa vietnēm.

Mūsu tīmekļa vietne neizseko savus apmeklētājus laika gaitā un trešo pušu tīmekļa vietnēs. Tomēr daži mūsu izmantotie trešo pušu pakalpojumi, piedāvājot jums saturu, var sekot jūsu pārlūkošanas darbībām, kas ļauj tiem pielāgot jums piedāvāto saturu.

Lai noskaidrotu, vai kāds no tās izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem ievēro pieprasījumus “Nesekot”, izlasiet to konfidencialitātes politiku.

Bērnu privātums

Mēs apzināti nevācam nekādus Personas datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja esat jaunāks par 13 gadiem, lūdzu, neiesniedziet nekādu personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai Pakalpojumu.

Mēs aicinām vecākus un likumīgos aizbildņus uzraudzīt savu bērnu interneta lietošanu un palīdzēt īstenot šo Politiku, uzdodot saviem bērniem nekad nesniegt Personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai Pakalpojumu bez viņu atļaujas.

Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka bērns, kas jaunāks par 13 gadiem, ir sniedzis mums Personas informāciju, izmantojot mūsu vietni vai Pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums. Lai piekristu savu personas datu apstrādei jūsu valstī, jums jābūt vismaz 16 gadus vecam (dažās valstīs mēs varam atļaut jūsu vecākiem vai aizbildnim to darīt jūsu vārdā).

Informatīvie biļeteni

Mēs piedāvājam elektroniskos biļetenus, uz kuriem jūs jebkurā laikā varat brīvprātīgi pieteikties. Jūs varat pārtraukt saņemt mūsu jaunumus vai mārketinga e-pastus, sekojot šajos e-pastos iekļautajiem atteikšanās norādījumiem vai sazinoties ar mums. Tomēr jūs turpināsiet saņemt būtiskus darījumu e-pasta ziņojumus.

Sīkfaili

Lai palīdzētu personalizēt jūsu tiešsaistes pieredzi, tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa vietnes serveris ievieto jūsu cietajā diskā. Sīkfailus nevar izmantot, lai palaistu programmas vai piegādātu datoram vīrusus.

Sīkfaili ir unikāli jums piešķirti, un tos var nolasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kas jums ir izsūtījis sīkfailu. Mēs varam izmantot sīkfailus, lai savāktu, uzglabātu un izsekotu informāciju statistikas vajadzībām, lai nodrošinātu mūsu vietnes un Pakalpojumu darbību.

Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un to pārvaldību, apmeklējiet vietni internetcookies.org.

Apmeklējiet šo saiti, lai iepazītos ar mūsu Sīkfailu politiku.

Google atkārtotas tirgvedības birka

Jūs varat atteikties no Google Mārketinga platformas sīkfailu izmantošanas, apmeklējot Google Mārketinga platformas atteikšanās lapu vai Tīkla reklāmas iniciatīvas atteikšanās lapu.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas mums nepieder un kuras mēs nekontrolējam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šādu citu tīmekļa vietņu vai trešo personu konfidencialitātes praksi.

Mēs aicinām jūs būt uzmanīgiem, kad atstājat mūsu vietni, un izlasīt konfidencialitātes paziņojumus par katru vietni, kurā var tikt vākti Personas dati.

Informācijas drošība

Jūsu sniegto informāciju mēs glabājam datoru serveros kontrolētā, drošā vidē, kas ir aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Mēs nodrošinām saprātīgus administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi tās kontrolē un pārziņā esošajai Personas informācijai, tās izmantošanu, pārveidošanu un izpaušanu.

Tomēr datu pārraidi internetā vai bezvadu tīklā nevar garantēt. Tāpēc, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, jūs atzīstat, ka. (i) pastāv interneta drošības un privātuma ierobežojumi, kas ir ārpus mūsu kontroles; (ii) nav iespējams garantēt jebkuras un visas informācijas un datu, ar kuriem notiek apmaiņa starp jums un mūsu tīmekļa vietni, drošību, integritāti un konfidencialitāti; un (iii) neskatoties uz visām pūlēm, jebkuru šādu informāciju un datus tranzīta laikā var apskatīt vai viltojumus var veikt trešā persona.

Datu aizsardzības pārkāpums

Ja mēs uzzinām, ka tīmekļa vietnes drošība ir apdraudēta vai lietotāju Personas informācija ir izpausta nesaistītām trešām personām ārēju darbību rezultātā, tostarp, bet ne tikai, drošības uzbrukumu vai krāpšanas rezultātā, mēs paturam tiesības veikt saprātīgi piemērotus pasākumus, tostarp, bet ne tikai, veikt izmeklēšanu un ziņošanu, kā arī paziņot tiesībaizsardzības iestādēm un sadarboties ar tām.

Datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā mēs darīsim visu iespējamo, lai informētu skartās personas, ja uzskatīsim, ka pastāv pamatots risks, ka pārkāpuma rezultātā lietotājam var tikt nodarīts kaitējums, vai ja tiesību aktos ir noteikts citādi. Kad tas notiks, mēs publicēsim paziņojumu tīmekļa vietnē un nosūtīsim jums e-pastu.

Kas ir Kalifornijas Patērētāju privātuma likums (“CCPA”)?

2018. gada Kalifornijas Patērētāju privātuma likums (“CCPA”) ir Kalifornijas likums, kas Kalifornijas patērētājiem dod tiesības uzzināt un kontrolēt noteiktus aspektus par to, kā uzņēmums rīkojas ar personisko informāciju, ko uzņēmums par viņiem apkopo.

Kādu informāciju var pieprasīt patērētājs?

Patērētājs var pieprasīt: (1) personas informācijas kategorijas, ko uzņēmums par viņu ir savācis; (2) avotus, no kuriem personas informācija ir savākta; (3) personas informācijas vākšanas uzņēmējdarbības vai komerciālos mērķus; (4) to trešo personu kategorijas, ar kurām uzņēmums dalās ar personas informāciju; un (5) konkrētas personas informācijas daļas, ko tas ir savācis par šo patērētāju.

Baltum Büroo nepārdod patērētāju personisko informāciju.

Ko Baltum Büroo darīs pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas?

Pēc pārbaudāma patērētāja pieprasījuma saņemšanas mēs nekavējoties veiksim pasākumus, lai bez maksas atklātu un piegādātu patērētājam personisko informāciju. Mēs centīsimies sniegt informāciju 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Vai patērētājam ir tiesības pieprasīt personas informācijas dzēšanu?

Patērētājs var pieprasīt, lai Baltum Büroo dzēš patērētāja informāciju. Mēs dzēsīsim šo informāciju pēc pieprasījuma, ja vien uz dzēšanas pieprasījumu neattiecas kāds no CCPA 1798.105 uzskaitītajiem izņēmumiem. (d).

Kā patērētājs var pieprasīt Baltum Büroo izpaust vai dzēst personisko informāciju?

Patērētājs var nosūtīt pieprasījumu, izmantojot mūsu kontaktformu. Mūsu kontaktinformāciju par CCPA pieprasījumiem atrodiet mūsu lapā ” Nepārdodiet manu informāciju “.

Juridiskās informācijas izpaušana

Ja notiek uzņēmuma pāreja, piemēram, apvienošanās vai pārņemšana ar citu uzņēmumu, vai visu vai daļas uzņēmuma aktīvu pārdošana, jūsu lietotāja konts un personas dati, iespējams, būs viens no nododamajiem aktīviem.

Juridiskā informācija

Šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, pamatojoties uz vairāku tiesību aktu noteikumiem, tostarp Regulas (EK) Nr. Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13./14. pantu.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā politikā attiecībā uz tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem, kas stājas spēkā pēc atjauninātas šīs politikas versijas publicēšanas tīmekļa vietnē. Kad tas notiks, mēs pārskatīsim atjaunināto datumu šīs lapas apakšā. Turpmāka vietnes lietošana pēc šādu izmaiņu veikšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šādām izmaiņām.

Šīs politikas pieņemšana

Jūs apliecināt, ka esat izlasījis šo politiku un piekrītat visiem tās noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot tīmekļa vietni vai tās Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šo politiku. Ja nepiekrītat ievērot šīs politikas noteikumus, jums nav atļauts izmantot vai piekļūt vietnei un tās pakalpojumiem.

Īpašnieks un datu pārzinis
Baltum Büroo

KONTAKTS
info@baltumburoo.com

Šī lapa pēdējo reizi tika atjaunināta 2022. gada 17. septembrī