Home » Privatumo politika

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) aprašoma, kaip “Baltum Büroo” (toliau – mes, mes arba mūsų) renka, saugo ir naudoja asmenį identifikuojančią informaciją (toliau – Asmeninė informacija), kurią jūs (toliau – Naudotojas, jūs arba jūsų) galite pateikti svetainėje ir bet kuriuose jos produktuose ar paslaugose (toliau kartu – svetainė arba Paslaugos).

Jame taip pat aprašomi jums prieinami pasirinkimai, susiję su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir tai, kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši politika netaikoma įmonių, kurių mes nevaldome ar nekontroliuojame, arba asmenų, kurių mes neįdarbiname ar kuriems nevadovaujame, praktikai.

Asmeninės informacijos rinkimas

Gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią sąmoningai pateikiate mums, kai susikuriate paskyrą arba užpildote internetinę formą svetainėje. Ši informacija gali apimti jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą ar kitą asmeninę informaciją.

Galite nuspręsti neteikti mums tam tikros informacijos, tačiau tuomet negalėsite naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis. Naudotojai, kuriems neaišku, kokia informacija yra privaloma, gali susisiekti su mumis.

Neasmeninės informacijos rinkimas

Kai lankotės svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo jūsų naršyklės siunčiamą informaciją. Šie duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų įrenginio IP adresas, naršyklės tipas ir versija, operacinės sistemos tipas ir versija, kalbos nuostatos arba puslapis, kuriame lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, aplankyti mūsų svetainės puslapiai, juose praleistas laikas, informacija, kurios ieškojote mūsų svetainėje, prieigos laikas ir datos bei kita statistika.

Neasmeniniai naudotojo duomenys taip pat renkami reklamos ir analizės tikslais.

Reklama

Tokio tipo paslauga leidžia Naudotojo duomenis naudoti reklaminio bendravimo tikslais. Tokie pranešimai rodomi šioje svetainėje banerių ir kitų reklamų pavidalu, galbūt atsižvelgiant į naudotojo interesus. Tai nereiškia, kad visi Naudotojo duomenys naudojami šiuo tikslu.

Kai kurios trečiųjų šalių reklamos paslaugos gali naudoti Slapukus ar kitus identifikatorius Vartotojų tapatybei nustatyti arba gali naudoti elgsenos pakartotinio nukreipimo metodą, t. y. rodyti skelbimus, pritaikytus Vartotojo interesams ir elgsenai, įskaitant ir tuos, kurie buvo aptikti už šios Programos ribų.

Analizė

Šios paslaugos leidžia svetainės savininkui stebėti ir analizuoti interneto srautą ir gali būti naudojamos naudotojų elgsenai stebėti.

Savo svetainėje naudojame šias paslaugas. Surinkti naudotojo duomenys pateikiami prie kiekvienos paslaugos. Daugiau informacijos rasite atitinkamų paslaugų privatumo politikoje.

Visi pikseliai naudojami pakartotinio nukreipimo tikslais. Mes nesidalijame pikselių duomenimis su kitomis šalimis.

“Push” pranešimai

Naudojame stumiamuosius pranešimus, kad atsiųstume jums pranešimus, susijusius su mūsų svetaine. Stumiamuosius pranešimus naudosime tik tuo atveju, jei sutiksite juos gauti. Bet kuriuo metu galite tvarkyti savo stumiamų pranešimų nustatymus arba juos išjungti naršyklės pranešimų nustatymuose arba mobiliojo įrenginio nustatymuose.

Asmeninės informacijos tvarkymas

Galite pasiekti, papildyti, atnaujinti ir ištrinti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus. Informacija, kurią galite peržiūrėti, atnaujinti ir ištrinti, gali keistis keičiantis svetainei ar Paslaugoms. Tačiau, kai atnaujinate informaciją, savo įrašuose galime išsaugoti nepakeistos informacijos kopiją.

Tam tikra informacija gali likti mūsų privačiuose įrašuose ir po to, kai tokią informaciją ištrinsite iš savo paskyros. Saugosime ir naudosime jūsų informaciją, jei to reikės, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, spręstume ginčus ir užtikrintume savo sutarčių vykdymą.

Galime naudoti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš jūsų Asmeninės informacijos arba apimančius jūsų Asmeninę informaciją po to, kai ją atnaujinsite arba ištrinsite, bet ne taip, kad būtų galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens duomenys ištrinami.

Todėl pasibaigus saugojimo laikotarpiui negalima įgyvendinti teisės susipažinti su duomenimis, teisės juos ištrinti, teisės juos ištaisyti ir teisės į duomenų perkeliamumą.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Bet kokia iš jūsų surinkta informacija gali būti naudojama siekiant suasmeninti jūsų patirtį, tobulinti mūsų svetainę, gerinti klientų aptarnavimą ir atsakyti į klientų užklausas bei el. laiškus, siųsti naujienlaiškius, siųsti pranešimus el. paštu, pvz., slaptažodžio priminimus, atnaujinimus ir t. t., valdyti ir eksploatuoti mūsų svetainę ir Paslaugas.

Surinkta neasmeninė informacija naudojama tik galimiems piktnaudžiavimo atvejams nustatyti ir statistinei informacijai apie svetainės naudojimą nustatyti. Ši statistinė informacija nėra apibendrinama taip, kad būtų galima identifikuoti bet kurį sistemos naudotoją.

Su jumis susijusią Asmens informaciją galime tvarkyti, jei taikoma viena iš šių sąlygų: (i) davėte sutikimą vienam ar daugiau konkrečių tikslų. Atkreipkite dėmesį, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista tvarkyti informaciją tol, kol neprieštarausite tokiam tvarkymui (atsisakydami), nesiremiant sutikimu ar bet kuriuo kitu toliau nurodytu teisiniu pagrindu.

Tačiau tai netaikoma, kai Asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos duomenų apsaugos teisė; (ii) Informacijos pateikimas yra būtinas sutarčiai su jumis ir (arba) bet kokiems ikisutartiniams įsipareigojimams vykdyti; (iii) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta jums taikoma teisinė prievolė; (iv) duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama viešojo intereso labui arba vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (v) tvarkyti duomenis būtina dėl mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų.

Bet kuriuo atveju mielai paaiškinsime, koks konkretus teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymui ir ar Asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti.

Informacijos perdavimas ir saugojimas

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, perduodant duomenis gali tekti perduoti ir saugoti jūsų informaciją ne jūsų šalyje. Turite teisę sužinoti, kokiu teisiniu pagrindu informacija perduodama į ne Europos Sąjungos šalį arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė arba kurią įsteigė dvi ar daugiau šalių, pavyzdžiui, Jungtinės Tautos, ir kokių saugumo priemonių imamės jūsų informacijai apsaugoti.

Jei toks perdavimas įvyksta, daugiau informacijos galite sužinoti patikrinę atitinkamus šio dokumento skyrius arba susisiekę su mumis, naudodamiesi kontaktų skyriuje pateikta informacija.

Naudotojų teisės

Naudotojai gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis, susijusiomis su Savininko tvarkomais duomenimis.

Visų pirma Naudotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

bet kada atšaukti savo sutikimą. Vartotojai turi teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davė sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis.

nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. Vartotojai turi teisę nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi, jei jie tvarkomi remiantis kitu teisiniu pagrindu nei sutikimas. Išsamesnė informacija pateikiama toliau esančiame specialiame skyriuje.

Prieiga prie jų duomenų. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar Savininkas tvarko duomenis, gauti informaciją apie tam tikrus duomenų tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų duomenų kopiją.

Patikrinkite ir reikalaukite ištaisymo. Vartotojai turi teisę patikrinti savo Duomenų tikslumą ir paprašyti juos atnaujinti ar ištaisyti.

apriboti savo duomenų tvarkymą. Tam tikromis aplinkybėmis naudotojai turi teisę apriboti savo duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Savininkas netvarkys jų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.

ištrinti ar kitaip pašalinti savo Asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis naudotojai turi teisę reikalauti, kad Savininkas ištrintų jų duomenis.

gauti savo duomenis ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo Duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, netrukdomai perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma, jei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir jei duomenų tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu, sutartimi, kurios dalis yra Vartotojas, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.

Pateikite skundą. Vartotojai turi teisę pateikti ieškinį kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Išsami informacija apie teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

Kai asmens duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso, vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus arba siekiant teisėtų Savininko interesų, Vartotojai gali prieštarauti tokiam tvarkymui, nurodydami su jų konkrečia situacija susijusią priežastį, pagrindžiančią prieštaravimą.

Vartotojai turi žinoti, kad jei jų asmens duomenys vis dėlto būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali bet kuriuo metu nesutikti su tokiu tvarkymu nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar Savininkas tvarko Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, naudotojai gali susipažinti su atitinkamais šio dokumento skyriais.

Kaip naudotis šiomis teisėmis

Bet kokius prašymus pasinaudoti Naudotojo teisėmis galite pateikti Savininkui šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šiais prašymais galima pasinaudoti nemokamai, o savininkas į juos atsakys kuo anksčiau ir visada per vieną mėnesį.

Teisiniai veiksmai

Vartotojo asmens duomenis Savininkas gali naudoti teisiniais tikslais teisme arba etapuose, kai dėl netinkamo naudojimosi šia Programėle ar susijusiomis Paslaugomis gali būti iškelta byla. Vartotojas pareiškia, kad žino, jog savininko gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valdžios institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie naudotojo asmeninius duomenis

Be šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, paprašius, šioje Programoje Vartotojui gali būti pateikiama papildoma ir kontekstinė informacija apie Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Veikimo ir priežiūros tikslais ši Programėlė ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kuriuose fiksuojama sąveika su šia Programėle (Sistemos žurnalai), naudoti kitus Asmens duomenis (pvz., IP adresą).

Šioje politikoje nepateikta informacija

Išsamesnės informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą Savininkas gali bet kada paprašyti. Žr. šio dokumento pradžioje pateiktą kontaktinę informaciją.

“Do Not Track” signalai

Kai kuriose naršyklėse įdiegta funkcija “Nesekti”, kuri rodo jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, jog jūsų veikla internete būtų stebima. Stebėjimas nėra tas pats, kas informacijos, susijusios su svetaine, naudojimas ar rinkimas.

Šiais tikslais stebėjimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi arba lankosi svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant juda skirtingose svetainėse.

Mūsų svetainė neseka savo lankytojų laike ir trečiųjų šalių svetainėse. Tačiau kai kurios mūsų naudojamos trečiųjų šalių paslaugos gali sekti jūsų naršymo veiklą, kai pateikia jums turinį, ir tai leidžia joms pritaikyti jums pateikiamą turinį.

Norėdami sužinoti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atsižvelgia į prašymus “Nesekti”, perskaitykite jų privatumo politiką.

Vaikų privatumas

Sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų vaikų. Jei esate jaunesni nei 13 metų, mūsų svetainėje ar Paslaugoje neteikite jokios asmeninės informacijos.

Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti, kaip jų vaikai naudojasi internetu, ir padėti užtikrinti šios Politikos laikymąsi, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų svetainę ar Paslaugą be jų leidimo.

Jei turite pagrindo manyti, kad jaunesnis nei 13 metų vaikas pateikė mums Asmeninę informaciją naudodamasis mūsų svetaine arba Paslauga, susisiekite su mumis. Be to, turite būti ne jaunesni kaip 16 metų, kad galėtumėte duoti sutikimą tvarkyti savo asmeninius duomenis savo šalyje (kai kuriose šalyse galime leisti jūsų tėvams ar globėjams tai padaryti jūsų vardu).

Naujienlaiškiai

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos bet kada galite savanoriškai užsisakyti. Galite nutraukti mūsų naujienlaiškių ar rinkodaros el. laiškų gavimą laikydamiesi šiuose el. laiškuose pateiktų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis. Tačiau ir toliau gausite svarbiausius sandorių el. laiškus.

Slapukai

Svetainėje naudojami slapukai, padedantys suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas – tai tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įrašo į jūsų kietąjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti.

Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali perskaityti tik slapuką jums išdavusio domeno žiniatinklio serveris. Galime naudoti slapukus rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistikos tikslais, kad galėtume valdyti savo svetainę ir Paslaugas.

Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos valdyti, apsilankykite internetcookies.org.

Apsilankykite šioje nuorodoje ir perskaitykite mūsų slapukų politiką.

“Google” pakartotinės rinkodaros žyma

Galite atsisakyti “Google” rinkodaros platformos slapukų naudojimo apsilankę ” Google” rinkodaros platformos atsisakymo puslapyje arba Tinklo reklamos iniciatyvos atsisakymo puslapyje.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame. Atkreipkite dėmesį, kad nesame atsakingi už tokių kitų svetainių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką.

Raginame jus atkreipti dėmesį, kai paliekate mūsų svetainę, ir perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo pareiškimus.

Informacijos saugumas

Jūsų pateiktą informaciją saugome kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje, saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Taikome pagrįstas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotume nuo neleistinos prieigos prie kontroliuojamos ir saugomos Asmens informacijos, jos naudojimo, keitimo ir atskleidimo.

Tačiau duomenų perdavimas internetu ar belaidžiu tinklu negali būti garantuotas. Todėl, nors ir stengiamės apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) internete yra saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (iii) nepaisant visų pastangų, bet kokią tokią informaciją ir duomenis gali peržiūrėti arba suklastoti trečioji šalis.

Duomenų saugumo pažeidimas

Jei sužinotume, kad svetainės saugumas buvo pažeistas arba naudotojų asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo atakas ar sukčiavimą, pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimą ir pranešimą, taip pat pranešimą teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis.

Duomenų saugumo pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume nukentėjusiems asmenims, jei manysime, kad dėl pažeidimo kyla pagrįsta žalos naudotojui rizika, arba jei pranešimo reikalaujama pagal kitus teisės aktus. Kai tai padarysime, paskelbsime pranešimą svetainėje, atsiųsime jums el. laišką.

Kas yra Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA)?

2018 m. Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (toliau – CCPA) yra Kalifornijos įstatymas, kuris suteikia Kalifornijos vartotojams teisę sužinoti ir kontroliuoti tam tikrus aspektus, kaip įmonė tvarko apie juos surinktą asmeninę informaciją.

Kokios informacijos gali prašyti vartotojas?

Vartotojas gali prašyti: 1) nurodyti asmeninės informacijos, kurią apie jį surinko įmonė, kategorijas; 2) šaltinius, iš kurių surinkta asmeninė informacija; 3) verslo ar komercinį asmeninės informacijos rinkimo tikslą; 4) trečiųjų šalių, su kuriomis įmonė dalijasi asmenine informacija, kategorijas ir 5) konkrečius asmeninės informacijos, kurią įmonė surinko apie tą vartotoją, vienetus.

“Baltum Büroo” neparduoda vartotojų asmeninės informacijos.

Ką “Baltum Büroo” darys gavusi informacijos užklausą?

Gavę patikrinamą vartotojo prašymą, nedelsdami imsimės veiksmų, kad asmeninė informacija būtų atskleista ir nemokamai pateikta vartotojui. Informaciją stengsimės pateikti per 45 dienas nuo prašymo pateikimo.

Ar vartotojas turi teisę prašyti ištrinti asmeninę informaciją?

Vartotojas gali reikalauti, kad Baltum Büroo ištrintų vartotojo informaciją. Pateikus prašymą, šią informaciją ištrinsime, išskyrus atvejus, kai prašymas ištrinti informaciją patenka į vieną iš CCPA 1798.105 išvardytų išimčių. (d).

Kaip vartotojas gali pateikti prašymą “Baltum Büroo” atskleisti arba ištrinti asmeninę informaciją?

Vartotojas gali siųsti užklausą per mūsų kontaktinę formą. Mūsų kontaktinę informaciją dėl CCPA užklausų rasite puslapyje ” Neparduoti mano informacijos “.

Teisinis atskleidimas

Jei įvyktų verslo pertvarkymas, pavyzdžiui, susijungimas, įsigijimas kitos įmonės arba viso ar dalies jos turto pardavimas, jūsų naudotojo paskyra ir asmeniniai duomenys greičiausiai bus vienas iš perduodamo turto objektų.

Teisinė informacija

Šis privatumo pareiškimas parengtas remiantis kelių teisės aktų nuostatomis, įskaitant CK 6.2 straipsnį. Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13/14 straipsnius.

Pakeitimai ir pataisos

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią su svetaine ar Paslaugomis susijusią politiką, kuri įsigalioja paskelbus atnaujintą šios politikos versiją svetainėje. Kai tai padarysime, atnaujintą datą pakeisime šio puslapio apačioje. Tolesnis naudojimasis svetaine po tokių pakeitimų reiškia, kad sutinkate su tokiais pakeitimais.

Šios politikos priėmimas

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Naudodamiesi svetaine ar jos Paslaugomis sutinkate laikytis šios Politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudotis svetaine ir jos Paslaugomis arba prie jų prisijungti.

Savininkas ir duomenų valdytojas
Baltum Büroo

KONTAKTAS
info@baltumburoo.com

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2022 m. rugsėjo 17 d.