Home » Paslaugos » VERTIMŲ BIURO SERTIFIKAVIMAS

VERTIMŲ BIURO SERTIFIKAVIMAS

Mūsų “Baltum Bureau” komanda kartu su partneriais gali jums padėti vertimų biurų sertifikavimo klausimais.

ISO 17100 sertifikavimas – tai standartas, kuriame pateikiami reikalavimai pagrindiniams procesams, ištekliams ir kitiems aspektams, būtiniems kokybiškoms vertimo paslaugoms teikti.

ISO 17100 sertifikato gavimas rodo įmonės įsipareigojimą teikti kokybiškas vertimo paslaugas ir gali padėti pritraukti geriausius talentus.

“Baltum Buroo” yra sertifikavimo įstaiga, atliekanti ISO 17100 sertifikavimą. Bendrovės auditoriai turi būtinas nacionalines ir tarptautines akreditacijas vadybos sistemų sertifikavimui ir auditui atlikti.

Sertifikavimo procesas apima etapą po gamybos, kurio metu sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad kliento reikalavimų buvo laikomasi, ir prireikus imasi veiksmų trūkumams ištaisyti.

ISO 18841 yra tarptautinis standartas, kuriame pateikiami pagrindiniai vertimo žodžiu paslaugų teikimo reikalavimai, įskaitant vertėjų žodžiu kvalifikaciją ir kompetenciją, ir gerosios praktikos rekomendacijos.

ISO 18841 sertifikato gavimas rodo įsipareigojimą teikti aukštos kokybės vertimo žodžiu paslaugas. Sertifikavimas iš nešališkos ir nepriklausomos sertifikavimo įstaigos gali suteikti daug naudos, pavyzdžiui, atliekant išorinį auditą galima nustatyti jūsų procesų trūkumus ir patobulinimus.

Standartas peržiūrimas kas penkerius metus, kad būtų užtikrintas jo aktualumas ir atnaujinimas.

ISO 18587 – tai tarptautinis standartas, kuriame pateikiami reikalavimai, keliami visiškam mašininio vertimo rezultatų redagavimui ir redaktorių kompetencijai.

Standartas skirtas vertimo paslaugų teikėjams (VPT), jų klientams ir redaktoriams, ir taikomas tik mašininio vertimo (MT) sistemomis apdorotam turiniui.

Norint gauti ISO 18587 sertifikatą, reikia atlikti jūsų organizacijos įdiegtos vadybos sistemos, kuri turi atitikti standarto reikalavimus, sertifikavimo auditą, kaip nurodyta 5 skyriuje. ISO 18587 reikalavimai apima standartus, susijusius su neapdorotų MT rezultatų kokybės kontrole po apdorojimo ir privaloma peržiūros ir kokybės kontrolės darbuotojų kompetencija, siekiant užtikrinti, kad su dirbtinio intelekto sukurtu turiniu susijusi rizika būtų tinkamai valdoma.

Gavusi ISO 18587 sertifikatą, jūsų organizacija gali įrodyti, kad yra įsipareigojusi teikti aukštos kokybės, saugią ir patikimą mašininio vertimo po redagavimo produkciją.

Be to, patikimos sertifikavimo įstaigos, tokios kaip “Baltum Buroo”, išduotas sertifikatas gali padėti įkvėpti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir parodyti jūsų organizacijos patikimumą bei visuotinį pripažinimą.

Apibendrinant galima pasakyti, kad ISO 18587 sertifikavimo įstaigos, tokios kaip “Baltum Buroo”, išduotas sertifikatas gali padėti užtikrinti, kad jūsų organizacija teikia aukštos kokybės mašininio vertimo rezultatus po redagavimo, ir padidinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą jūsų organizacija.