Home » Naujienos » ISO/IEC 27001 informacijos saugumo valdymo sistemos privalumai

ISO/IEC 27001 informacijos saugumo valdymo sistemos privalumai

by admin

ISO 27001 Informacijos saugumo vadybos sistema yra labai svarbi jūsų organizacijos veiklai ir galbūt jos tęstinumui.

Informacijos saugumo srityje ji padeda nustatyti, kokį informacinį turtą turime, suvokti šio turto vertę, apsaugoti jį sistema ir nustatyti kontrolės priemones bei apsaugos metodus, kuriuos nustatysime. ISO 27001 Informacijos saugumo vadybos sistema yra labai svarbi jūsų organizacijos veiklai ir galbūt jos tęstinumui.

ISO / IEC 27001 sertifikatas padeda valdyti ir apsaugoti vertingą informacinį turtą. ISO / IEC 27001 yra vienintelis tarptautinis audituojamas standartas, apibrėžiantis informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) reikalavimus. Ji skirta užtikrinti, kad būtų pasirinktos tinkamos ir proporcingos saugumo kontrolės priemonės.

Šis standartas parengtas siekiant pateikti informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) sukūrimo, įdiegimo, veikimo, stebėsenos, peržiūros, priežiūros ir tobulinimo modelį.

Organizacijos ISVS kūrimui ir įgyvendinimui įtakos turi jos poreikiai ir tikslai, saugumo reikalavimai, naudojami procesai, organizacijos dydis ir struktūra.

Informaciją galima apibrėžti kaip išteklius, kurie organizacijoms sukuria pridėtinę vertę, todėl juos reikia tinkamai apsaugoti. Šiandien informaciją galima rasti daugelyje vietų, ypač spausdintinėje, žodinėje, elektroninėje žiniasklaidoje, ji saugoma ir gali būti perduodama įvairiais būdais, pavyzdžiui, paštu ir elektroniniu paštu.

Informacijos saugumu siekiama apsaugoti informaciją nuo daugelio pavojų, kad būtų užtikrintas verslo tęstinumas, sumažinta galima žala ir padidintos pajamos bei verslo galimybės. Šiame standarte laikomasi procesinio požiūrio į informacijos saugumo valdymo sistemos kūrimą, diegimą, eksploatavimą, stebėseną, peržiūrą, priežiūrą ir tobulinimą.

Pagal šį standartą būtina saugoti ir išlaikyti visų formų informaciją, ypač jei esate atsakingi už klientų informacijos slėpimą. Jei to nepadarysite, patirsite komercinių nuostolių ir prarasite reputaciją, o tai gali lemti brangiai kainuojantį bylinėjimąsi.

ISO 27001:2013 garantuoja saugomos informacijos patikimumą, konfidencialumą ir galiojimą, užtikrina apsaugą ir kontrolę.

ISO 27001:2013 yra Informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) pagrindas, taikomas įvairaus dydžio organizacijoms visuose sektoriuose. ISVS sertifikatas rodo, kad užtikrinate informacijos saugumą prieš savo klientus, tiekėjus ir valstybines institucijas.

Kas yra informacijos saugumas?

Šiandien komercinės įmonės ir valstybės institucijos, siekdamos tęsti savo veiklą, intensyviai naudojasi informacija. Laikui bėgant informacijos svarba didėjo, ir ne tik saugus saugojimas ir laikymas negalėjo patenkinti augančių poreikių, bet ir jos perkėlimas iš vienos vietos į kitą tapo neišvengiamu poreikiu. Dėl šios priklausomybės nuo informacijos atsirado poreikis apsaugoti informaciją. Šia prasme informacijai tenka labai svarbi vieta tarp įstaigos turto. Galimi išpuoliai prieš informaciją, jos sunaikinimas, ištrynimas, vientisumo ir (arba) konfidencialumo pažeidimas, informacinės infrastruktūros pablogėjimas ir dėl to sutrinka verslas. Informacijos saugumas; jis užtikrina, kad informacija būtų apsaugota nuo plataus masto grėsmių, siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą, sumažinti galimus verslo sutrikimus ir padidinti investicijų naudą.

Informacija gali būti užrašyta popieriuje, saugoma elektroniniu būdu, perduodama paštu ar elektroniniu paštu iš vienos vietos į kitą arba išreiškiama žodžiu tarp asmenų. Kad ir kokia forma būtų informacija, ji turi būti tinkamai apsaugota. Užtikrinti informacijos saugumą galima užtikrinant pakankamo lygio informacijos konfidencialumą, vientisumą ir tinkamumą naudoti.

Informacijos saugumas iš esmės apima šiuos tris elementus:

 • Konfidencialumas
 • Sąžiningumas
 • Prieinamumas

Saugumo kontrolės priemonės, kurias turi taikyti ISO 27001 standartus taikančios organizacijos

ISO / IEC 27001 Informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS) – tai tarptautinis audituojamas standartas, apibrėžiantis informacijos saugumą kaip valdymo sistemą. Ji skirta užtikrinti tinkamas ir proporcingas saugumo kontrolės priemones, kurios apsaugo informacinį turtą ir suteikia suinteresuotosioms šalims pasitikėjimo.

Ši valdymo sistema apima įmonės struktūrą, politiką, planavimo veiklą, atsakomybę, praktiką, procedūras, procesus ir išteklius.

ISO 27001 Informacijos saugumo valdymo sistema – tai standartas, kurį galima taikyti bet kuriame sektoriuje ir bet kokio dydžio organizacijoje.

Šis standartas apima reikalavimus sukurti, įgyvendinti, stebėti, peržiūrėti, prižiūrėti, palaikyti ir tobulinti dokumentuotą ISVS atsižvelgiant į visas organizacijos komercines rizikas.

Informacija, kuri šiandien yra vertinga organizacijoms; Ji turėtų būti apsaugota, tęstinumas ir sistemingas konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo požiūriu.

Informacijos saugumo valdymo sistemos įdiegimas organizacijai turėtų būti strateginis sprendimas. Organizacijai įtakos turi valdymo sistemos projektavimas ir įgyvendinimas, jos poreikiai ir tikslai, saugumo reikalavimai, naudojami procesai, organizacijos dydis ir struktūra.

Kodėl reikalingas ISO 27001?

Tai rodo, kad jūsų vidaus kontrolė vykdoma nepriklausomai ir atitinka įmonės valdymo ir veiklos tęstinumo reikalavimus.

Nauda organizacijoms;

 • Informacijos išteklių konfidencialumo apsauga,
 • veiksmingo rizikos valdymo užtikrinimas nustatant grėsmes ir riziką,
 • Institucijos prestižo apsauga,
 • Verslo tęstinumo užtikrinimas,
 • Prieigos prie informacinių išteklių kontrolė,
 • didinti darbuotojų, rangovų ir subrangovų informuotumą apie saugumą ir informuoti juos apie svarbius saugumo klausimus,
 • Automatiškai ir rankiniu būdu valdomų sistemų realios kontrolės sistemos sukūrimas, siekiant užtikrinti, kad neskelbtina informacija būtų naudojama tinkamai,
 • informacijos išteklių vientisumo ir tikslumo užtikrinimas,
 • užkirsti kelią darbuotojų įtarimams dėl kitų asmenų priekabiavimo ir priekabiavimo,
 • Užtikrinti, kad trečiosios šalys ir auditoriai galėtų tinkamai susipažinti su neskelbtina informacija.
 • Tai nepriklausomai rodo, kad laikomasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
 • Ji suteikia konkurencinį pranašumą, nes atitinka sutartinius reikalavimus ir rūpinasi klientų informacijos saugumu.
 • Ji nepriklausomai patikrina, ar jūsų įmonės rizika yra tinkamai apibrėžta, įvertinta ir valdoma formuojant informacijos saugumo sandorius, procedūras ir dokumentus.
 • Reguliarus vertinimas padeda nuolat stebėti ir tobulinti savo veiklą. Tai įrodo jūsų vyresniosios vadovybės įsipareigojimą užtikrinti informacijos saugumą.
 • Informacijos turtą galima apsaugoti,
 • Užtikrinamas veiklos tęstinumas,
 • Su klientais ir tiekėjais sukurta sveika struktūra,
 • Suteikiamas konkurencinis pranašumas,
 • Užtikrinama teisinė atitiktis.

ISO 27001 sertifikavimo procedūra

 • Informacijos formos pildymas,
 • Pasiūlymo pateikimas,
 • Prašymas išduoti sertifikatą,
 • Dokumentų peržiūra,
 • Išankstinis auditas (neprivalomas),
 • Įmonės auditas (2 etapai skirtingomis datomis)
 • Sertifikavimo komiteto patvirtinimas
 • Dokumento išdavimas
 • Periodiškai atliekami tolesni auditai
 • Dokumentų atnaujinimas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *