Home » Մարզչական

Մարզչական

Զգալի փոփոխություններ ISO 27002:2022-ում

by admin admin No Comments

ISO 27002:2022-ի վերանայմամբ տրամադրվել է տեղեկատվական անվտանգության վերահսկման տեղեկանք, որը պետք է օգտագործվի տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերի կառավարման հիման վրա և նպատակ ունի բարելավել ընտանիքի այլ 27000 ստանդարտները:

Read more