Home » Teenused » TOIDUOHUTUSE SERTIFITSEERIMINE

TOIDUOHUTUSE SERTIFITSEERIMINE

Meie Baltumi büroo meeskond koos oma partneritega aitab teid toiduohutuse sertifitseerimise küsimustes.
ISO 22000

ISO 22000 standardis on sätestatud toiduohutuse juhtimissüsteemi nõuded, mida võib kasutada iga organisatsioon, olenemata selle suurusest või positsioonist toiduahelas.

Selleks, et olla kooskõlas ISO 22000 nõuetega, peaks organisatsioon standardi ja selle nõuded läbi vaatama. See aitab meeskonnal kindlaks teha, milliseid muudatusi on vaja teha ja kuidas neid rakendada, et täita sertifitseerimisnõudeid.

ISO 22000 sertifikaadi omandamisega saab Baltum Buroo parandada organisatsioonisisest kommunikatsiooni ja juhtida oma protsesse paremini. Lisaks on sertifitseerimine garantii toiduainete kvaliteedi, ohutuse ja usaldusväärsuse kohta, mis võib vähendada sobimatute toodete tagasivõtmisega seotud kulusid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ISO 22000 sertifikaadi saamine aitab ettevõttel näidata oma võimet kontrollida toiduohutusega seotud ohte ja edendada toiduohutuse juhtimissüsteemi pidevat täiustamist. Sertifitseerimine võib anda organisatsioonile vajalikud vahendid ja suunised, et tagada oma toiduainete ohutus ja säilitada klientide usaldus.