Home » Teenused » HARIDUSTUNNISTUS

HARIDUSTUNNISTUS

Meie Baltumi büroo meeskond koos meie partneritega aitab teid hariduse sertifitseerimise küsimustes.

ISO 21001 on rahvusvaheline standard haridusasutuste juhtimissüsteemidele (EOMS). Standard annab haridustooteid ja -teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele raamistiku oma protsesside juhtimiseks ja kvaliteedi tagamiseks.

Baltum Buroo kui sertifitseerimisasutus võib aidata organisatsioonidel saavutada ISO 21001 sertifikaadi. Sertifitseerimine on kinnituseks hariduse kvaliteedi kohta, mida sertifitseeritud asutused oma õppijatele pakuvad.

ISO 21001 sertifikaat tõestab õppeasutuse pühendumust hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele.

Lisaks kvaliteetse hariduse tagamisele võib ISO 21001 sertifitseerimine aidata kaasa ka juhtimise mõistmisele ja üldise ettevõtte kultuuri tugevdamisele.

Standard põhineb standardil ISO 9001 ja on kooskõlas teiste ISO juhtimissüsteemi standarditega, mis teeb sellest haridussektori organisatsioonide jaoks ühise juhtimisvahendi. ISO 21001 eesmärk on anda juhend protsesside juhtimiseks ja hõlbustada hariduse juhtimissüsteemidest saadavat kasu.

Valides Baltum Buroo sertifitseerimisasutuseks, saavad organisatsioonid toetust auditi protsesside optimeerimisel ja stabiliseerimisel ning ISO 21001 sertifikaadi saavutamisel ja säilitamisel.

ISO 29990 on kvaliteedijuhtimissüsteemi standard haridus- ja koolitusteenuste pakkujatele. See loodi selleks, et edendada mitteformaalse hariduse süsteemi kvaliteeti ja pakkuda ühist võrdluspunkti nii õppeteenuste pakkujatele kui ka õppijatele.

Standardis on sätestatud põhinõuded mitteformaalse hariduse ja koolituse õppeteenuste pakkujatele ning seda on muudetud standarditega ISO 21001:2018 ja ISO 29993:2017.

Selle eesmärk on tagada ja võrrelda hariduse kvaliteeti, pakkudes kaasaegset ja sertifitseeritavat standardit.

Baltum Buroo on sertifitseerimisasutus, mis võib pakkuda ISO 29990 sertifikaati. ISO 29990 sertifikaadi saavutamisega saab õppeteenuse pakkuja näidata oma pühendumust kvaliteetsete haridus- ja koolitusteenuste pakkumisele.

Sertifitseerimine aitab ettevõtetel planeerida ja parandada oma liikmete teenuseid professionaalselt ja kvaliteetselt.

Kui olete huvitatud ISO 29990 sertifikaadi saamisest oma organisatsioonile, võite abi saamiseks pöörduda Baltum Buroo poole.

Sertifitseerimisprotsessi käigus hinnatakse põhjalikult teie organisatsiooni haridus- ja koolitusteenustega seotud põhimõtteid, menetlusi ja protsesse, et tagada nende vastavus standardi nõuetele.

Kokkuvõttes on ISO 29990 sertifitseerimine väärtuslik vahend õppeteenuste pakkujatele, kes on pühendunud kvaliteetsete haridus- ja koolitusteenuste pakkumisele. ISO 29990 sertifikaadi saavutamisega saate näidata oma pühendumust kvaliteedile, mis aitab teil meelitada ja hoida rohkem õppijaid ning lõppkokkuvõttes saavutada suuremat edu.