Home » Съвети

Съвети

Съществени промени в ISO 27002:2022

by admin admin Няма коментари

С преразглеждането на ISO 27002:2022 е предоставен референтен набор от контролни механизми за информационна сигурност, които да се използват въз основа на управлението на риска за информационната сигурност, като целта е да се подобрят другите стандарти от фамилията 27000.

Read more

Сертифициране по ISO 27001: Какво представлява и защо ви е необходим

by admin admin Няма коментари

Днес организациите събират, съхраняват и обработват огромни количества данни. Информация за служителите, информация за доставчиците, информация за клиентите, интелектуална собственост, финансови записи, записи за комуникация – всички общи видове данни, които обикновено съществуват в почти всеки бизнес.

Read more