Home » Цитат на сертификат

Цитат на сертификат

  ВЪПРОСНИК

  За официална писмена оферта за таксите за сертифициране, моля, попълнете подробно и изпратете в нашия офис

  Тип на клиента

  Регистрация за

  Регистрация за

  Приложим(и) стандарт(и)/схема

  Дружество или организация

  Адрес

  Пощенски код

  Телефонен номер

  Номер на факс

  Електронна поща

  Уебсайт

  Свържете се с

  Позиция

  Обхват на сертифицирането

  Основни процеси

  Подробности за продукта

  Клон(и) или сателитен(и) офис(и)

  Материали и оборудване

  Кратко описание

  Кратко описание на вашите продуктови линии и/или услуги, предоставяни на вашите клиенти

  Сертифициращи органи

  Вашата организация има ли към момента регистрации, издадени от БАЛТУМ или други сертифициращи органи?

  Служители

  колко служители са на смени

  Дейности

  Моля, опишете всички дейности на други смени, които не са обхванати от дневната смяна

  Заявено за

  Колко производствени линии са включени в обхвата, за който се кандидатства?

  Система за смяна

  Работите ли на смени?

  Име на сертификата

  Дата на изтичане на валидността

  За BALTUM

  Ако сте нов клиент, как разбрахте за БАЛТУМ?

  Име на консултанта

  Консултантска компания

  Ако за разработването на вашата система е използван консултант, моля, посочете неговото име и фирма.

  Допълнителна информация

  Има ли някаква допълнителна информация, която смятате, че може да ни помогне да изготвим офертата ви?