Home » Услуги » СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХОТЕЛИ

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ХОТЕЛИ

Екипът на Baltum Bureau, заедно с нашите партньори, може да ви помогне по въпросите на сертифицирането на хотели.
ISO 22483

Сертификатът ISO 22483 е стандарт за система за управление на качеството в туристическата и хотелиерската индустрия. Той предоставя насоки и политики за индустрията, за да се гарантира, че хотелите отговарят на изискванията за качество в области като персонал, обслужване, събития, безопасност и сигурност, поддръжка, чистота, управление на доставките и удовлетвореност на гостите.

Получаването на сертификат ISO 22483 от сертифициращ орган, като Baltum Buroo, е гаранция, че хотелът се е ангажирал да предоставя висококачествени услуги и да отговаря на изискванията на клиентите и на световните тенденции в бранша.

Сертифицирането, както е дефинирано от ISO, е предоставяне на писмено уверение от независим орган (в този случай Baltum Buroo), че даден продукт, услуга или система отговарят на определени изисквания.

Получавайки сертификат ISO 22483 от Baltum Buroo, вашият хотел демонстрира своя ангажимент да предоставя висококачествени услуги и да отговаря на международните стандарти в туристическата и хотелиерската индустрия.