Home » Преводачески услуги. Сертифициране.

Преводачески услуги. Сертифициране.

МЕЖДУНАРОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ. КОНСУЛТАЦИИ И ВНЕДРЯВАНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ.

 • ISO 17100 – Преводачески услуги.
 • ISO 18841 – Устни преводи.
 • ISO 18587. Преводачески услуги. Последваща редакция на резултатите от машинния превод.
 • ISO 9001. Управление на качеството.

ЗА НАС:

 1. ОПИТ. Baltum Büroo има повече от 10 години опит на пазара на международни сертификационни услуги.
 2. ГЪВКАВОСТ. Baltum Büroo означава разумни и достъпни цени.
 3. Благодарност. Baltum Büroo е световно признание и придържане към най-добрите практики и опит.
 4. АКРЕДИТАЦИИ. Baltum Büroo е представител на акредитиран сертифициращ орган. UNICERT е акредитиран от DakkS-Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.
 5. ОДИТОРИ. Baltum Büroo поддържа собствена международна регистрация на одитори.
 6. АКАДЕМИЯ. Baltum Büroo разполага със собствена онлайн академия, която ви позволява да учите навсякъде по света.

ЕТАПИ НА СЕРТИФИЦИРАНЕ:

 • Приложение. Анализираме заявлението за предмета на областта на сертифициране + Сключваме споразумение.
 • Разработване на документация. При необходимост анализираме документацията, провеждаме обучение, разработваме и внедряваме документация по ISO/IEC 27001.
 • Одит. Одит на място. Отпътуване на одитора за проверка на системата за управление.
 • Издаване на сертификат. Изготвяне на доклад и вземане на решение за издаване на сертификат.

ISO 17100 е международен стандарт, публикуван през 2015 г., за да предостави изискванията, на които трябва да отговаря доставчикът на преводачески услуги, за да предостави преводаческа услуга, която отговаря на изискванията на клиента и на други приложими спецификации.

Усъвършенстването на преводаческите услуги до нивото, изисквано от ISO 17100, повишава ефективността на бизнеса ви, като помага за предоставянето на качествени преводачески услуги. Освен това тя установява и определя качеството на вашите преводачи, като дава увереност на клиентите ви.

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИЦИРАНЕТО ПО ISO 17100

 • Увеличен потенциал за печалба и пазарен дял
 • Дава ви конкурентно предимство
 • Доказателство за клиентите ви, че предоставяте постоянна и надеждна услуга.
 • Подобрена комуникация между клиенти и доставчици
 • Повишаване на морала и мотивацията на персонала
 • Установява и определя качеството на вашите преводачи
 • Уверява клиентите, че преводачите ви са квалифицирани
 • Можете да участвате в търгове за повече договори
 • Осигурява на клиентите ниво на сигурност
 • Доказателство, че сте напредничав преводачески бизнес

КАКВО ОБХВАЩА ISO 17100?
ISO 17100 Преводачески услуги се състои само от шест клаузи, като четирите ключови клаузи са:

 • Човешки ресурси: гарантиране, че хората, избрани да изпълняват задачите по превод, притежават необходимите компетенции и квалификация.
 • Предпроизводствен процес и дейности: осигуряване на процеси за обработка и анализ на запитвания, определяне на осъществимостта на проекта, изготвяне на оферти и сключване на споразумения.
 • Производствени процеси: осигуряване на съответствие със споразумението от момента на потвърждаването му до договорения край на проекта.
 • Процес след производството: осигуряване на процеси за обработка на обратна връзка от клиента, оценка на удовлетвореността на клиента и извършване на подходящи корекции и/или предприемане на коригиращи действия.

Request certification cost ISO 17100, ISO 18841, ISO 18587, ISO 9001

  Your Name

  Email Address

  Phone Number

  Company

  Message