Home » ISO/IEC 27001. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ.

ISO/IEC 27001. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ.

Обучение / Разработване на документация / Международна сертификация ISO / IEC 27001:2013 (акредитация от IAF).

ISO/IEC 27001:2013 .
ISO 27001 е международен стандарт за ефективна система за управление на информационната сигурност и представлява основата за защита на поверителните данни. С ISO 27001 компаниите разполагат със систематично ръководство за планиране, внедряване, наблюдение и подобряване на собствените си информационни системи в подкрепа на бизнес процесите.

ПРЕДИМСТВА:

 • Гарантиране на напредъка на работата дори в случай на нападение или повреда
 • По-голямо доверие от страна на клиента
 • Осигуряване на съответствие
 • Осигуряване на рентабилност и корпоративен имидж
 • Компютърно подпомагана защита на системи и мрежи за данни срещу потенциални заплахи и опасности, като например: измама, шпионаж, саботаж, пожар или наводнение.

ЗА НАС:

 1. ОПИТ. Baltum Büroo има повече от 10 години опит на пазара на международни сертификационни услуги.
 2. ГЪВКАВОСТ. Baltum Büroo означава разумни и достъпни цени.
 3. Благодарност. Baltum Büroo е световно признание и придържане към най-добрите практики и опит.
 4. АКРЕДИТАЦИИ. Baltum Büroo е представител на акредитиран сертифициращ орган. UNICERT е акредитиран от DakkS-Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.
 5. ОДИТОРИ. Baltum Büroo поддържа собствена международна регистрация на одитори.
 6. АКАДЕМИЯ. Baltum Büroo разполага със собствена онлайн академия, която ви позволява да учите навсякъде по света.

ЕТАПИ НА СЕРТИФИЦИРАНЕ:

 • Приложение. Анализираме заявлението за предмета на областта на сертифициране + Сключваме споразумение.
 • Разработване на документация. При необходимост анализираме документацията, провеждаме обучение, разработваме и внедряваме документация по ISO/IEC 27001.
 • Одит. Одит на място. Отпътуване на одитора за проверка на системата за управление.
 • Издаване на сертификат. Изготвяне на доклад и вземане на решение за издаване на сертификат.

Разходи за сертифициране ISO/IEC 27001:2013

  Your Name

  Email Address

  Phone Number

  Company

  Message