Home » Услуги » СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Екипът на Baltum Bureau, заедно с нашите партньори, може да ви помогне по въпросите на сертифицирането на безопасността на храните.
ISO 22000

Стандартът ISO 22000 определя изискванията за система за управление на безопасността на храните, която може да се използва от всяка организация, независимо от нейния размер или позиция в хранителната верига.

За да бъде в съответствие с изискванията на ISO 22000, организацията трябва да прегледа стандарта и неговите изисквания. Това може да помогне на екипа да определи какви промени трябва да се направят и как да се приложат, за да се изпълнят изискванията за сертифициране.

С получаването на сертификат ISO 22000 Baltum Buroo може да подобри комуникацията в организацията и да управлява по-добре процесите си. Освен това сертифицирането е гаранция за качеството, безопасността и надеждността на хранителните продукти, което може да намали разходите, свързани с изтеглянето на негодни продукти.

В заключение, получаването на сертификат ISO 22000 може да помогне на компанията да демонстрира способността си да контролира опасностите, свързани с безопасността на храните, и да стимулира непрекъснатото подобряване на своята система за управление на безопасността на храните. Сертифицирането може да осигури на организацията необходимите инструменти и насоки за гарантиране на безопасността на хранителните продукти и поддържане на доверието на клиентите.