Home » Не продавайте моята информация

Не продавайте моята информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

ПРАВО НА ЖИТЕЛ НА КАЛИФОРНИЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ВСЯКАКВА “ПРОДАЖБА” НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО КАЛИФОРНИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (CCPA):

С оглед на определението за “продажба” съгласно ЗЗЛД, Baltum Büroo (“Дружеството”) може сега или в бъдеще да обменя, споделя и/или “продава” (както е определено съгласно ЗЗЛД) следните категории Лична информация на определени трети страни – доставчици на услуги за анализ на данни: (1) лични идентификатори; (2) характеристики на защитени класификации съгласно калифорнийското и федералното законодателство; (3) интернет/електронна дейност; (4) търговска информация; и/или (5) изводи, направени въз основа на гореописаните категории, за да се създаде профил за Вас, който да отразява Вашите предпочитания и характеристики. Нашата компания обаче не продава съзнателно никаква лична информация на непълнолетни лица под 16-годишна възраст.

Инструкции, ако искате да се откажете от такава “продажба”:

Жителите на Калифорния имат право съгласно ЗЗЛД да се откажат от всякаква “продажба” на вашата лична информация на трети страни, както е дефинирано понятието “продажба” в ЗЗЛД. За да подадете заявка за отказ от “продажбата” на вашата лична информация на трети страни – доставчици на услуги за анализ на данни, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на адрес: info@baltumburoo.com